Tin phòng, ban, ngành

Giám sát tại Phòng Tài chính - Kế hoạch và Chi cục thuế huyện
Ngày đăng 07/12/2018 | 09:58  | View count: 180

Ngày 6/12/2018, Đồng chí Bạch Văn Huân, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại Phòng Tài chính - Kế hoạch và Chi cục Thuế huyện về tình hình thực hiện công tác thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018. Dự buổi giám sát có đồng chí Nguyễn Sỹ Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện.

Ảnh: Toàn cảnh buổi giám sát

Qua giám sát cho thấy, trong năm 2018, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 559 tỷ đồng, đạt 116,86% dự toán thành phố và huyện giao, tăng 45,95% so với năm 2017. Tổng thu ngân sách địa phương năm 2018 ước thực hiện hơn 1.683.986 triệu đồng, đạt 115,04% dự toán giao. Về chi ngân sách địa phương, ước thực hiện 1.340.407 triệu đồng... Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã thực hiện thu, chi thường xuyên theo đúng dự toán được giao, hạn chế bổ sung ngoài dự toán. Trong năm, huyện đã đảm bảo đủ nguồn chi lương, chi hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị. Việc sử dụng nguồn kết dư, dự phòng ngân sách được thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước, đảm bảo tiết kiệm, có hiệu quả và công khai.

Đối với Chi cục thuế huyện, tính đến ngày 5/12/2018, đơn vị đã thu ngân sách đạt 569 tỷ 460 triệu đồng, bằng 119% dự toán Cục thuế và HĐND huyện giao.Chi cục thuế huyện đã thu 15 đơn vị còn nợ đọng thuế thông qua tài khoản ngân hàng, với số tiền hơn 1 tỷ 490 triệu đồng. Kiểm tra xử lý khai sai, trốn thuế của 73 doanh nghiệp, xử lý truy thu và xử phạt 1 tỷ 292 triệu đồng…

Ảnh: Đồng chí Bạch Văn Huân, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện phát biểu tại buổi giám sát

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Bạch Văn Huân, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đề nghị trong thời gian tới Phòng Tài chính - Kế hoạch cần quản lý chặt chẽ các khoản thu, chi ngân sách; trên cơ sở khả năng thu ngân sách chủ động sắp xếp, thực hiện các nhiệm vụ chi và áp dụng các giải pháp phù hợp để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao và cân đối ngân sách theo quy định. Đối với Chi cục Thuế cần triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp quản lý thu ngân sách nhà nước góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra góp phần đưa kinh tế - xã hội huyện ngày càng phát triển.

Hoài Thu