Tin phòng, ban, ngành

Chuyển biến từ Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện
Ngày đăng 31/10/2018 | 03:27  | View count: 112

Được kế thừa từ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với 5 nội dung thiết thực gắn với cộng đồng đã trở thành một phong trào rộng khắp, thiết thực có ý nghĩa quan trọng trong đời sống nhân dân trên địa bàn huyện. Diện mạo quê hương Thường Tín hôm nay đã có nhiều đổi thay, hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu được nâng cấp, đời sống người dân được cải thiện, số hộ nghèo giảm, nhiều nét đẹp văn hóa được phát huy, tình làng nghĩa xóm được vun đắp.

 

Trong 3 năm qua, UBMTTQ huyện đã tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực tuyên tuyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện cuộc vận động. MTTQ các cấp tổ chức hướng dẫn 100% khu dân cư đăng ký thực hiện nội dung cuộc vận động với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với từng địa phương. Qua đó đã tạo phong trào thi đua sôi nổi trong tầng lớp nhân dân. MTTQ huyện đã vận động nhân dân ủng hộ xây dựng nông thôn mới được 44,98 tỷ đồng, diện tích đất hiến tặng 90.840 m2, đóng góp 15.708 ngày công, trị giá 2,9 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện có 19/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới chiếm tỷ lệ 67,9%.

 

Phát huy tinh thần “ Lá lành đùm lá rách” của dân tộc, UBMTTQ huyện phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, quan tâm giúp đỡ người nghèo. Số hộ nghèo toàn huyện đầu năm 2018 có 1941 hộ, chiếm tỷ lệ 2,69%; hỗ trợ 207 hộ xây, sửa nhà với số tiền 1,9 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà 1.675 người, với số tiền 1,8 tỷ đồng; giúp phát triển sản xuất 559 hộ, với số tiền 221 triệu đồng. Số hộ nghèo được các đoàn thể nhận hỗ trợ 1104 hộ, trong đó số hộ thoát nghèo 3321 hộ; cả huyện có 52 mô hình giúp nhau giảm nghèo bền vững.

 

Tiếp tục nâng cao đời sống văn hóa trong nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp với ban chỉ đạo "Toàn dân đoàn kết xây dựng đới sống văn hóa" huyện hướng dẫn Ủy ban MTTQ xã, thị trấn phối hợp tổ chức đăng ký gia đình văn hóa, làng văn hóa. Kết quả bình xét toàn huyện số gia đình văn hóa đạt đều trên 85%, năm 2018 có 81 làng, tổ dân phố, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp đăng ký xây dựng làng, tổ dân phố, cơ quan văn hóa; 92% số hộ đăng ký gia đình văn hóa; đến nay 139/165 làng đạt danh hiệu làng văn hóa, tỷ lệ 84,24%; 4/4 tổ dân phố đạt văn hóa, tỷ lệ 100%; 79,8% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tiếp tục được tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân và thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, tăng lên theo từng năm. Năm 2016 đạt 39,6%, trong 6 tháng đầu năm 2018 tỷ lệ hỏa táng đạt 41% (tiêu biểu như: xã Minh Cường, Nhị Khê đạt 81,2%, Thị trấn đạt 75%, xã Hiền Giang đạt 66,7%); các lễ hội, lễ trọng của tôn giáo được tổ chức trang trọng, tiết kiệm phù hợp phong tục truyền thống của địa phương.

 

Song song với đó, MTTQ huyện phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường - ứng phó với biến đổi khí hậu. Đã triển khai xây dựng mô hình ở 161 khu dân cư, đến nay 100% khu dân cư trên địa bàn huyện thực hiện tự quản bảo vệ môi trường, thành lập 210 tổ tự quản, 1870 người bảo vệ môi trường, trồng được 7.244 cây xanh, xây sửa được 20.676m đường, tự quản 420 đoạn đường, các khu dân cư đều thực hiện tổng vệ sinh hàng tuần theo quy định. Có 161 mô hình thu gom rác thải đưa về vị trí tập trung. Số người sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đạt tỷ lệ 100%.

 

Xác định giáo dục và đạo tạo có vai trò quan trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thời đại mới, trong những năm qua, UBND huyện đặc biệt quan tâm, đầu tư cho sự nghiệp giáo dục, năm 2018, UBND huyện đã phân bổ 110 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học. Đến nay trên địa bàn huyện có 59/88 trường được Thành phố công nhận chuẩn quốc gia. Trong đó có 25 trường THCS, 20 trường Tiểu học, 14 trường Mầm non, 22/28 đạt và cơ bản đạt tiêu chí trường học. Toàn huyện đạt phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, phổ cập THCS. Đến nay 28/28 xã đạt tiêu chí giáo dục.

 

Công tác xây dựng chuẩn quốc gia về y tế được triển khai theo kế hoạch. 100% số xã được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã theo tiêu chí mới giai đoạn 2011 - 2020. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 84,13%. Đến nay có 24 xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí y tế.

 

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện, UBMTTQ huyện phối hợp với Thường trực Ban chỉ đạo 138 huyện xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo “phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” huyện. Phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn thành lập 74 mô hình câu lạc bộ phòng chống tội phạm bảo vệ ANTQ, gồm 1.116 người tham gia; có 64 mô hình bảo đảm ATGT; 30 hòm thư, đường dây nóng tố giác tội phạm; 210 nguồn tin tố giác tội phạm ; số người phát sinh tệ nạn xã hội tại cộng đồng là 20 người; MTTQ cơ sở đã tích cực phối hợp với công an và tư pháp hòa giải được 93 vụ; nắm chắc các đối tượng trên địa bàn, phân công theo dõi giúp đỡ người lầm lỡ hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, theo thống kê đến tháng 6/2018 toàn huyện có 360 người nghiện ma túy, đã đi cai nghiện 36 người, người đang thi hành án 152 người, người chấp hành xong án tù về địa phương 242 người. MTTQ các cấp thường xuyên quan tâm phối hợp tham gia phối hợp củng cố các tổ hòa giải ở cơ sở; đã kiện toàn 183 tổ hòa giải; đã tham gia hòa giải 457 vụ; hòa giải thành 336 vụ, đạt tỷ lệ 73,5%  số vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

 

Sau 3 năm triển khai thực hiện, đến nay, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã đi vào cuộc sống người dân ở khu dân cư một cách mạnh mẽ, tạo chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động trong từng hộ gia đình về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trên cơ sở kết quả đã đạt được, thời gian tới, Ủy ban MTTQ huyện tiếp tục chỉ đạo MTTQ cơ sở, phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng cuộc vận động. Góp phần xây dựng huyện Thường Tín ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

Thanh Tân