Tin phòng, ban, ngành

Trao đổi kinh nghiệm kỹ năng hoạt động về công tác giám sát
Ngày đăng 23/10/2018 | 05:18  | View count: 174

Sáng ngày 23/10/2018, Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm kỹ năng hoạt động về công tác giám sát thẩm tra các văn bản phục vụ kỳ họp HĐND huyện. Đồng chí Phùng Văn Quốc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo hội nghị.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Giám sát là một trong những chức năng quan trọng của cơ quan dân cử các cấp. Tuy nhiên, tại huyện Thường Tín thời gian qua, hoạt động giám sát của các ban HĐND cấp huyện, xã còn hạn chế; một số đơn vị hoạt động chưa tốt, chưa nắm vững về kỹ năng thẩm tra, giám sát, báo cáo thẩm tra còn chung chung; tổ chức các cuộc giám sát trước kỳ họp và giữa hai kỳ họp còn hạn chế, chưa chủ động chọn được chủ đề nóng, cử tri quan tâm để tổ chức các cuộc giám sát…

Từ thực tế đó, tại hội nghị, các ý kiến đóng góp của đại diện 2 ban HĐND xã, thị trấn đưa ra nhiều nội dung mang tính chất phản biện; những khó khăn căn bản làm giảm hiệu lực hoạt động giám sát; những kinh nghiệm và bài học thực tiễn; kiến nghị nhiều giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, trọng tâm là các nhóm vấn đề: đa số thành viên Ban pháp chế xã hoạt động kiêm nhiệm, chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm chưa có; việc thu thập thông tin phục vụ hoạt động giám sát, thẩm tra chủ yếu từ cơ quan chịu sự giám sát; sự phối hợp với các bộ phận chuyên môn của UBND xã chưa kịp thời...

Ảnh: Đại biểu xã Khánh Hà tham luận tại hội nghị

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cùng quan điểm cho rằng điểm mấu chốt để nâng cao chất lượng giám sát là phải nâng cao tinh thần, trách nhiệm, kiến thức, trình độ cho các thành viên 2 ban; tăng cường tập huấn; phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực, các ban HĐND với Mặt trận Tổ quốc và UBND, ban, ngành chuyên môn xã, thị trấn.

Ảnh: Đồng chí Phùng Văn Quốc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm có ý nghĩa thiết thực, giúp hoạt động giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn thời gian tới phát huy hiệu quả, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Hoài Thu