Tin phòng, ban, ngành

Tiếp nối truyền thống 93 năm Báo chí cách mạng Việt Nam
Ngày đăng 21/06/2018 | 07:39  | View count: 545

Cách đây 93 năm, ngày 21/6/1925, Báo Thanh Niên - Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập chính thức ra số báo đầu tiên. Ngày 5/2/1985, Ban Bí thư Trung ương Ðảng quyết định lấy ngày 21/6/1925 là ngày Báo chí Việt Nam nhằm kỷ niệm, tri ân các nhà báo đã cống hiến trí tuệ, sự nhiệt thành cho hoạt động báo chí.

Ảnh:Ngày ra số báo đầu tiên của Báo Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập được lấy làm ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925)

 

Trải qua 93 năm, báo chí cách mạng luôn đồng hành cùng sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hoá của Đảng và Nhà nước. Trong suốt chiều dài lịch sử, báo chí luôn đóng góp tích cực trên mặt trận thông tin tuyên truyền, thực hiện vai trò định hướng dư luận xã hội, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, tham gia giám sát, phản biện, giúp các cơ quan, ban, ngành xây dựng, điều chỉnh, hoàn thiện nhiều chủ trương, chính sách. Báo chí cũng thể hiện vai trò của mình trong việc đấu tranh phòng, chống tiêu cực như tham nhũng, tham ô, tha hoá trong lối sống … Tiếp nối truyền thống 93 năm của Báo chí cách mạng Việt Nam, trong những năm qua, bộ phận đài truyền thanh thuộc Trung tâm Văn hoá – Thông tin và Thể thao huyện Thường Tín đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền, cổ động, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng, nhà nước và của địa phương.

  

 

Những năm qua, hệ thống phát thanh, truyền thanh ở huyện Thường Tín đã không ngừng được đầu tư, cải tạo, nâng cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, phóng viên đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng tuyên truyền.

 

Thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phát thanh, truyền thanh trên địa bàn huyên, hệ thống truyền thanh cơ sở ở Thường Tín đã được tăng cường, củng cố và phát triển đồng bộ.  Năm 2017, trên cơ sở thực trạng Đài truyền thanh cơ sở, Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao Thường Tín đã tham mưu Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện đầu tư kinh phí cải tạo, nâng cấp hệ thống Đài truyền thanh cơ sở trong giai đoạn 2018 – 2020 với tổng kinh phí đầu tư là 19,5 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2018, UBND huyện đã triển khai thực hiện đầu tư kinh phí cải tạo, nâng cấp hệ thống Đài truyền thanh cơ sở tại 6 xã: Hà Hồi, Khánh Hà, Văn Bình, Quất Động, Hiền Giang, Hoà Bình. Đến cuối năm 2018, sẽ có tổng 10 xã được triển khai thực hiện đầu tư kinh phí cải tạo, nâng cấp hệ thống Đài truyền thanh cơ sở.

 

Trong công tác tuyên truyền, 6 tháng đầu năm 2018, Đài Truyền thanh thuộc Trung tâm Văn hoá – Thông tin và Thể thao huyện đã thực hiện 132 chương trình thời sự tổng hợp, với hơn 1.560 tin, bài thời sự và 132 bài trong các chuyên mục: Xây dựng Đảng, Phổ biến pháp luật, Xây dựng nông thôn mới, Thuốc cho sức khoẻ mỗi người và cho cộng đồng... Bình quân mỗi tuần, Đài Truyền thanh thực hiện 5 chương trình gốc, mỗi chương trình có thời lượng từ 15 phút. Kết cấu mỗi chương trình gồm từ 11 tin, 01 bài phản ánh các sự kiện chính trị của huyện, cơ sở và 01 bài chuyên mục.

Bên cạnh đảm bảo các chương trình thời sự phát thanh, Đài Truyền thanh còn cộng tác tích cực với Đài Phát thanh- Truyền hình Hà Nội. Trong 6 tháng qua, Đài đã gửi 166 tin, bài, phóng sự truyền hình phát trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội. Thường Tín là một trong những huyện có số lượng tin, bài cộng tác nhiều và chất lượng với Đài Thành phố.

 

Những kết quả đạt được trong công tác thông tin, truyên truyền của Đài Truyền thanh thuộc Trung tâm Văn hoá – Thông tin và Thể thao Thường Tín đã góp phần nâng cao dân trí, là kênh thông tin không thể thiếu trong đời sống xã hội của địa phương, thực sự là cầu nối giữa các cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế -  văn hóa - xã hội của huyện.

 

Trong thời gian tới, bộ phận Đài Truyền thanh thuộc Trung tâm Văn hoá – Thông tin và Thể thao huyện tập trung nâng cao chất lượng tin, bài, phản ánh phong phú các nhiệm vụ chính trị của huyện với phương châm đưa tin: "chính xác, khách quan, đúng định hướng, sắc bén và kịp thời”; tích cực cộng tác với Cổng Thông tin điện tử huyện và Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội để đưa hình ảnh của huyện Thường Tín ngày một đổi mới đến với nhân dân cả nước.

 

Xuân Tiến – Diệu Hương