Tin phòng, ban, ngành

Thường Tín đấu giá thành công 33 thửa đất tại các xã Hòa Bình, Tô Hiệu, Khánh Hà, Tiền Phong
Ngày đăng 25/05/2018 | 12:43  | View count: 315

Sáng 24/5, Chi nhánh Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín phối hợp với Công ty Cổ phần Đấu giá số 5 – Quốc gia đã tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với các thửa đất tại các xã: Hòa Bình, Tô Hiệu, Khánh Hà, Tiền Phong huyện Thường Tín. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Sỹ Tuyến đã dự chứng kiến phiên đấu giá.

 Các thửa đất đưa ra đấu giá đợt này có tổng diện tích 2943,05 m2, trong đó, thửa nhỏ nhất 61,06 m2, thửa lớn nhất 135,84 m2 với giá khởi điểm thấp nhất là 7,3 triệu đồng, cao nhất là 44.9 triệu đồng, bước giá 200.000 đồng/m2. Kết quả, có 27 khách hàng trúng đấu giá với giá trúng cao nhất là 59,7 triệu đồng/m2, thấp nhất 9,3 triệu đồng/m2.

 

 Theo kết quả từ Chi nhánh Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín, phiên đấu giá đã thu về cho ngân sách trên 74 tỷ đồng, trong đó tổng chênh lệch giữa giá khởi điểm và giá trúng là hơn 16 tỷ đồng.

 

 Theo quy hoạch được duyệt, đây là khu nhà ở được khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với khu dân cư hiện có, đảm bảo phát triển ổn định và bền vững, cân đối nhu cầu về dịch vụ công cộng, hạ tầng xã hội cho các xã.

VP