Tin phòng, ban, ngành

Thường Tín thí điểm 7,4 ha lúa chất lượng cao
Ngày đăng 04/04/2018 | 06:00  | View count: 306

Nhằm đưa giống lúa mới năng suất, chất lượng vào sản xuất, dần thay thế các giống lúa có năng suất chất lượng thấp, góp phần nâng cao thu nhập cho người sản xuất, trong vụ xuân năm 2018, Trạm Khuyến Nông huyện Thường Tín đã xây dựng mô hình “Trình diễn giống lúa năng suất chất lượng cao” tại xã Tiền Phong.

Mô hình được triển khai thực hiện với diện tích 7,4 ha, với sự tham gia của 60 hộ gia đình. Các hộ tham gia mô hình được cấp giống lúa chất lượng cao Lam Sơn 116. Trong quá trình thực hiện mô hình, những diện tích trồng được áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các khâu trong sản xuất. Những hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 100% giá giống và 30% vật tư (Đậm Urê, Lân Supe, Kali Clorua, thuốc bảo vê thực vật).

Trạm Khuyến nông nghiệp cấp phân bón cho bà con nông dân tham gia mô hình

Dẫn chúng tôi đi thăm cánh đồng lúa chất lượng cao tại xã Tiền Phong được quy hoạch thành vùng tập trung, ông Lê Văn Phúc –Trưởng Trạm Khuyến nông huyện phấn khởi cho biết: “Việc xây dựng mô hình vùng sản xuất lúa chất lượng cao trên địa bàn huyện là chủ trương đúng đắn trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phát huy được hiệu quả việc dồn điền đổi thửa, quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung. Việc sản xuất được áp dụng theo quy trình sản xuất trong tất cả các khâu trong sản xuất từ giống, làm đất, chăm sóc, quản lý nước đến thu hoạch sẽ giúp nông dân yên tâm đầu tư, mạnh dạn đưa giống mới, năng suất, chất lượng cao vào gieo trồng, nâng cao giá trị thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích”.

Trạm trưởng Trạm Khuyến nông huyện và hộ dân thăm mô hình thí điểm

Diện tích lúa chất lượng cao Lam Sơn 116 bên trái và lúa phổ thông bên phải

Đến thời điểm này, qua thăm đồng cho thấy, lúa đang sinh trưởng phát triển tốt, diện tích lúa chất lượng cao Lam Sơn 116 phát triển tốt hơn so với diện tích lúa phổ thông trồng đối chứng.

Xuân Tiến