Tin phòng, ban, ngành

Kho bạc Nhà nước huyện Thường Tín Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
Ngày đăng 05/03/2018 | 11:16  | View count: 621

Năm 2017 là năm các cơ chế, chính sách có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Kho bạc Nhà nước (KBNN) có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của cán bộ, công chức trong đơn vị, Kho bạc Nhà nước huyện Thường Tín đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của ngành KBNN, Ban Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ để tranh thủ và nắm bắt kịp thời sự chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND huyện, sự lãnh đạo của Kho bạc Nhà nước thành phố và phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện để xây dựng chương trình công tác, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ sát với tình hình thực tế địa phương, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của ngành. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Kho bạc nhà nước huyện luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền, tài sản của Nhà nước giao cho đơn vị quản lý, thực hiện đúng, nghiêm ngặt quy trình nghiệp vụ, mở đầy đủ các loại sổ sách, ghi chép, theo dõi kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Đồng chí Văn Tuấn Anh – Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Thường Tín cho biết: “Trong năm 2017, Kho bạc Nhà nước huyện Thường Tín đã phối hợp tốt với phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục thuế huyện tổ chức thực hiện và kiểm soát tốt các hoạt động thu, chi theo quy định; số thu được điều tiết và hạch toán kịp thời cho các cấp ngân sách theo đúng tỷ lệ quy định, giúp cho lãnh đạo các cấp chủ động điều hành quỹ ngân sách của cấp mình. Đối với công tác chi, KBNN huyện đã kiểm soát chặt chẽ chế độ kế toán cũng như chế độ định mức chi tiêu của các đơn vị.”

Ảnh: Công tác quản lý thu, chi đã được Kho bạc nhà nước huyện Thường Tín thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước

Tổng thu NSNN trên địa bàn huyện năm 2017 là trên 377,8 tỷ đồng, đạt 114,67% so với dự toán Thành phố và huyện giao. Chi NSNN đạt trên 500 tỷ đồng; thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện với tổng số tiền gần 103 tỷ đồng. Bên cạnh đó, KBNN huyện Thường Tín đã vận động cán bộ, công chức tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với các tổ nghiệp vụ đã tổ chức hạch toán kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, phản ánh kết quả thu chi, tồn quỹ NSNN, chấp hành chế độ báo cáo đầy đủ, cung cấp kịp thời thông tin cho các cấp lãnh đạo để điều hành NSNN. Đồng thời, KBNN huyện cũng thường xuyên hướng dẫn cán bộ kế toán các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện quản lý ngân sách theo đúng quy định của pháp luật nên việc lập dự toán đã đảm bảo sát thực. Đặc biệt KBNN huyện Thường Tín không gây phiền hà, ách tắc cho khách hàng, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình giao dịch. Thông qua việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động chi của các đơn vị đã góp phần hạn chế được việc chi ngân sách nhà nước không đúng quy định, tăng cường chi trực tiếp thông qua chuyển khỏan, giảm áp lực tiền mặt lưu thông, góp phần thực hành tiết kiệm, chống biểu hiện tiêu cực góp phần quản lý tốt ngân sách nhà nước.

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của ngành, trong thời gian tới, KBNN huyện Thường Tín sẽ tiếp tục đáp ứng đủ nhu cầu thanh toán cho các đơn vị, đồng thời tham mưu, báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo KBNN thành phố về những tồn tại, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. Phối hợp tốt với các cơ quan trong khối kinh tế để thực hiện tốt công tác chuyên môn. Bên cạnh đó sẽ tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thanh toán, đảm bảo đúng quy trình và các chế độ của Nhà nước quy định, không để dồn việc vào những ngày cuối tháng, cuối năm. Tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện thành công lộ trình áp dụng Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc, việc thực hiện cam kết chi và ủy nhiệm thu đối với các ngân hàng...

Hoài Thu