Tin phòng, ban, ngành

Kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017
Ngày đăng 22/12/2017 | 05:15  | View count: 958

Nhằm đánh giá toàn diện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện năm 2017, vừa qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã ban hành Kế hoạch số 03 - KH/ĐTN, ngày 28/11/2017 về kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017.

 

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tiến hành 04 buổi kiểm tra tại 04 cụm: Ngày 08/12/2017, kiểm tra 09 Ban Chấp hành Đoàn xã, thị trấn cụm phía Tây tại xã Nguyễn Trãi; ngày 12/12/2017, kiểm tra 10 Ban Chấp hành Đoàn xã cụm phía Nam tại xã Tô Hiệu; ngày 15/12/2017, kiểm tra 09 Ban Chấp hành Đoàn xã cụm phía Đông tại xã Văn Bình; ngày 19/12/2017, kiểm tra 17 Đoàn cơ sở và các chi đoàn trực thuộc Khối cán bộ công nhân viên chức và doanh nghiệp.

Nội dung kiểm tra là các nhiệm vụ trọng tâm ở các đoàn cơ sở, chi đoàn trực thuộc từ đều năm đến tháng 11/2017 như: Tháng thanh niên năm 2017, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2017; hoạt động hè trên địa bàn dân cư; công tác cán bộ đoàn; quản lý đoàn viên gốc, đoàn viên sinh hoạt 2 chiều, đoàn phí, đoàn vụ; công tác tổ chức đoàn, sinh hoạt chi đoàn theo chủ điểm; công tác củng cố, thành lập các Câu lạc bộ, hội nhóm…

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện đoàn cũng quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, cũng như kết quả công tác tổ chức đại hội, hội nghị của các đơn vị; công tác phân công, phân nhiệm trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành của đơn vị trong nhiệm kỳ mới. Từ đó đánh giá chất lượng hoạt động, phân loại, xếp hạng thi đua các cơ sở Đoàn và định hướng các giải pháp để chỉ đạo cơ sở tập trung thực hiện trong năm 2018; nhân rộng những mô hình, giải pháp hiệu quả trong tổ chức hoạt động ở cơ sở.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã được lắng nghe ý kiến đóng góp của các đơn vị về những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong quá trình công tác. Trong đó, việc thực hiện tổ chức sinh hoạt Đoàn nơi cư trú, giải quyết nhu cầu về việc làm, phát triển kinh tế, vui chơi giải trí cho thanh thiếu niên còn gặp nhiều khó khăn...

Buổi kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện đoàn tại Đoàn khối công nhân,

viên chức, người lao động và doanh nghiệp

Đánh giá chung về tình hình thực hiện công tác Đoàn tại cơ sở, Ban Thường vụ Huyện đoàn cũng nhận thấy được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở và luôn tạo điều kiện thuận lợi đối với các hoạt động phong trào của Đoàn; giải trình những khó khăn, vướng mắc trong công tác Đoàn của cơ sở cũng như tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của Đoàn cơ sở và Chi đoàn trực thuộc. Đồng thời, yêu cầu các cơ sở Đoàn đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng giá trị hình mẫu trong thời kỳ mới, xây dựng nhiều mô hình mới phù hợp với nhu cầu thực tế của thanh niên tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ngọc Lâm