Tin phòng, ban, ngành

Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư tại xã Thắng Lợi
Ngày đăng 24/11/2017 | 10:17  | View count: 2715

Sáng ngày 23/11/2017, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện do đồng chí Vũ Văn Tuân - Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và thực hiện các nội dung thông báo sau thanh tra (từ năm 2016 đến 30/9/2017) của UBND xã Thắng Lợi.

Lãnh đạo UBND xã Thắng Lợi trả lời các vấn đề Đoàn giám sát đưa ra

Theo báo cáo của UBND xã Thắng Lợi: Từ năm 2016 đến 30/9/2017, lãnh đạo UBND xã và bộ phận chuyên môn đã tổ chức 121 buổi tiếp công dân, đã tiếp nhận 12 đơn, trong đó có 2 đơn tố cáo, 01 đơn khiếu nại, 09 đơn kiến nghị, phản ánh. UBND xã đã chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền 11 đơn, chuyển UBND huyện giải quyết 01 đơn.

Tại buổi giám sát, lãnh đạo UBND xã Thắng Lợi đã trả lời những vấn đề mà Đoàn giám sát đưa ra để làm rõ nội dung một số đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh đã được UBND xã giải quyết.

Đồng chí Vũ Văn Tuân – Phó Chủ tịch HĐND huyện Kết luận buổi giám sát

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Vũ Văn Tuân – Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn Giám sát đã đánh giá tốt công tác chuẩn bị cho cuộc giám sát; đồng thời chỉ rõ một số hạn chế, thiếu sót trong công tác tiếp công dân của UBND xã Thắng Lợi như: Việc phân loại nguồn đơn còn chưa cụ thể; sắp xếp văn bản, số văn bản hành chính chưa chính xác. Đồng chí Trưởng đoàn Giám sát đã giao nhiệm vụ cho UBND xã Thắng Lợi: Trong thời gian tới cần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, bởi từ đó sẽ hạn chế được đơn thư khiếu nại, tố cao; làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao hiểu biết về quy trình giải quyết đơn thư, tránh đơn thư vượt cấp; nâng cao năng lực tiếp công dân của cán bộ chuyên môn; phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm của công dân; bộ phận chuyên môn cần cập nhật thường xuyên văn bản mới của Nhà nước để tham mưu kịp thời cho lãnh đạo; rà soát lại báo cáo và các vấn đề trong thực hiện tiếp công dân và kết luận sau thanh tra...

Xuân Tiến