Thông báo

Thông báo số lượng, chỉ tiêu tuyển dụng công chức xã, thị trấn và viên chức giáo dục năm 2019

Ngày đăng 15/03/2019 | 04:52 PM  | View count: 914
1. Thông báo số lượng, chỉ tiêu tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2019: Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã: 25 chỉ...

Phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức xã, thị trấn và viên chức giáo dục năm 2019

Ngày đăng 15/03/2019 | 10:41 AM  | View count: 255
UBND Thành phố ban hành quyết định Phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức xã năm 2019: 1059/QĐ-UBND ...

TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO

Ngày đăng 30/01/2019 | 10:44 PM  | View count: 162
Nhằm nâng cao kiến thức pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo. Cổng Thông tin điện tử huyện giới thiệu một số nội dung quy định...

Thông báo Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thị trấn Thường Tín

Ngày đăng 27/02/2019 | 01:53 PM  | View count: 290
Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở với các nội dung như sau: 1. Tổ chức thực...

HĐND, UBND huyện thông báo chương trình công tác và lịch hội nghị tháng 03/2019

Ngày đăng 05/03/2019 | 03:44 PM  | View count: 152
HĐND huyện thông báo chương trình công tác tháng 03/2019: 04/TB-HĐND UBND huyện thông báo chương trình công ...

Kế hoạch triển khai phát động Chương trình sức khỏe Việt Nam

Ngày đăng 25/02/2019 | 09:43 PM  | View count: 90
UBND huyện Thường Tín vừa ban hành kế hoạch số 46/KH-UBND triển khai phát động Chương trình sức khỏe Việt Nam trên địa bàn huyện năm 2019.

Thông báo mời các đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở

Ngày đăng 21/02/2019 | 09:36 AM  | View count: 119
Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quan tâm nộp hồ sơ đăng ký...

HĐND huyện thông báo chương trình công tác tháng 02/2019, UBND huyện thông báo chương trình công tác và lịch hội nghị tháng 02/2019

Ngày đăng 01/02/2019 | 09:42 PM  | View count: 69
HĐND huyện Thông báo chương trình công tác tháng 02/2019: 02/TB-HĐND UBND huyện thông báo chương trình công tác...

Thông báo Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện tháng 02/2019

Ngày đăng 01/02/2019 | 09:38 PM  | View count: 53
Thông báo Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện tháng 02/2019 Xem chi tiết: 03/TB-HĐND

Kế hoạch Kiểm tra công tác quản lý, tổ chức trước, trong và sau lễ hội trên địa bàn huyện Thường Tín xuân Kỷ Hợi năm 2019

Ngày đăng 22/01/2019 | 10:53 AM  | View count: 31
Kế hoạch Kiểm tra công tác quản lý, tổ chức trước, trong và sau lễ hội trên địa bàn huyện Thường Tín xuân Kỷ Hợi năm 2019 ...

THÔNG BÁO Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các xã: Lê Lợi, Tân Minh, Thắng Lợi, Tiền Phong, Vạn Điểm và thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội.

Ngày đăng 05/01/2019 | 06:22 PM  | View count: 247
Trung tâm Phát triển quỹ đấy huyện Thường Tín Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các xã: Lê Lợi, Tân Minh, Thắng Lợi, Tiền Phong, Vạn Điểm và thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP. Hà...

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND Thành phố năm 2019

Ngày đăng 28/01/2019 | 05:47 PM  | View count: 131
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND Thành phố năm 2019: Xem chi tiết: 73/TB-UBND

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Thường Tín

Ngày đăng 16/01/2019 | 03:53 PM  | View count: 122
  UBND huyện ban hành Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Thường Tín Xem chi tiết: 08/QĐ-UBND

Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Ngày đăng 18/01/2019 | 09:46 AM  | View count: 201
Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 Xem chi tiết: 03/KH-UBND

Thường Tín có thêm 02 tuyến đường được đặt tên

Ngày đăng 16/01/2019 | 08:30 AM  | View count: 128
Thực hiện quyết định số 6920/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và...

Quyết định khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua yêu nước huyện Thường Tín năm 2018

Ngày đăng 08/01/2019 | 04:19 PM  | View count: 127
Quyết định khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua yêu nước huyện Thường Tín năm 2018: 4600/QĐ-UBND

Nghị quyết kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Thường Tín khóa XIX

Ngày đăng 24/12/2018 | 05:44 PM  | View count: 163
Nghị quyết kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Thường Tín khóa XIX: 1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019: 10/NQ-HĐND 2. Nghị quyết phê chuẩn...

Thông báo mời đơn vị tổ chức đầu giá quyền sử dụng đất

Ngày đăng 02/01/2019 | 04:44 PM  | View count: 166
Xem chi tiết tại đây

Thông báo Chương trình công tác và lịch hội nghị tháng 01 năm 2019 của HĐND, UBND huyện

Ngày đăng 31/12/2018 | 10:31 AM  | View count: 117
Thông báo Chương trình công tác và lịch hội nghị tháng 01 năm 2019: - UBND:  224/TB-UBND - HĐND: 64/TB-HĐND

Dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2019

Ngày đăng 10/12/2018 | 08:35 AM  | View count: 60
UBND huyện Thường Tín công khai Dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2019  Xem chi tiết: Báo ...