Thông báo

Thông báo về việc gia hạn thời gian để thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển chức danh Phó hiệu trưởng một số trường học trên địa bàn
Ngày đăng 06/06/2024 | 09:55  | View count: 134

UBND huyện Thường Tín thông báo về việc gia hạn thời gian để thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các vị trí chức danh thi tuyển chưa đảm bảo nguyên tắc số dư đối với các vị trí chức danh thi tuyển chưa đảm bảo nguyên tắc số dư theo quy định, cụ thể:

 

- Chức danh: Phó hiệu trưởng trường Mầm non Hiền Giang;

 

- Chức danh: Phó hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Sen;

 

- Chức danh: Phó hiệu trưởng trường Mầm non Sao Khuê;

 

- Chức danh: Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Duyên Thái;

 

- Chức danh: Phó hiệu trưởng trường THCS Thị trấn;

 

- Chức danh: Phó hiệu trưởng trường THCS Vạn Điểm;

 

- Chức danh: Phó hiệu trưởng trường THCS Khánh Hà.

 

* Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:  Từ ngày 04/6/2024 đến hết ngày 18/6/2024 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

 

Xem chi tiết: 59/TB-UBND

Phòng Nội vụ