Thông báo

một số lưu ý về hóa đơn điện tử, đăng ký thuế, kê khai Quyết toán thuế đối với các Cơ sở giáo dục công lập.
Ngày đăng 29/03/2024 | 11:30  | View count: 46

Để hỗ trợ các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn cập nhật chính sách thuế qua các thời kỳ và thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT, TNCN, TNDN đối với khoản thu từ học phí chính quy và các khoản thu khác theo đúng quy định của pháp luật thuế, ngày 16/01/2024, Cục Thuế TP Hà Nội đã ban hành công văn số 3078/CTHN-TTKT3 về chính sách thuế đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

 

Chi cục Thuế khu vực Thường Tín – Phú Xuyên kính gửi Thư ngỏ về một số lưu ý về hóa đơn điện tử, đăng ký thuế, kê khai Quyết toán thuế đối với các Cơ sở giáo dục công lập.

 

Xem chi tiết: Thư ngỏ