Thông báo

Công bố mẫu đề cương và thang điểm chi tiết phần trình bày đề án, kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện
Ngày đăng 20/03/2024 | 14:49  | View count: 147

 

Hội đồng thi tuyển chức danh trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Công bố mẫu đề cương và thang điểm chi tiết phần trình bày đề án, kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện.

Cụ thể như sau: 943/QĐ-HĐTT