Thông báo

Danh sách người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện
Ngày đăng 07/02/2024 | 15:25  | View count: 170

UBND huyện thông báo Danh sách người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện.

Xem chi tiết: 57/TB-UBND