Thông báo

Công bố công khai dự toán ngân sách huyện năm 2024 của huyện Thường Tín
Ngày đăng 12/01/2024 | 16:34  | View count: 103

 

Theo quyết định 190/UBND của UBND huyện Thường Tín về việc công bố công khai dự toán ngân sách huyện năm 2024, huyện Thường Tín công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024 (theo các biểu đính kèm quyết định).

 

Xem chi tiết: 190/UBND

Phòng TCKH

Công bố công khai dự toán ngân sách huyện năm 2024 của huyện Thường Tín.
Công bố công khai dự toán ngân sách huyện năm 2024 của huyện Thường Tín.