Thông báo

LỢI ÍCH CỦA VIỆC CHUẨN HÓA DỮ LIỆU MÃ SỐ THUẾ THEO ĐỀ ÁN 06 CỦA CHÍNH PHỦ
Ngày đăng 22/04/2023 | 18:07  | View count: 362

Việc chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế với mã số định danh cá nhân hướng đến mục tiêu cụ thể hóa “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là: Đề án 06).

Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa, lợi ích của việc chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế với mã số định danh cá nhân, Chi cục Thuế Thường Tín – Phú Xuyên kính gửi người nộp thuế một số thông tin như sau:

Thông tin được xác thực từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là dữ liệu gốc được Chính phủ giao cho Bộ Công an quản lý nên không thể giả mạo, đảm bảo chính xác và duy nhất. Vì vậy, khi công dân thực hiện các giao dịch điện tử sẽ thuận tiện, nhanh chóng và an toàn, tạo sự minh bạch, góp phần to lớn trong công tác đấu tranh, phòng, chống, giảm gian lận và lừa đảo trên không gian mạng.

 *Ý nghĩa của việc chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế với mã số định danh cá nhân:

Theo tinh thần của Đề án 06, từ đây, mỗi mã số thuế cá nhân sẽ được gắn đúng cho công dân theo số định danh cá nhân, mã số thuế doanh nghiệp sẽ được gắn đúng theo pháp nhân chịu trách nhiệm .

Khi người nộp thuế sử dụng tài khoản định danh điện tử sẽ giúp tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai, giảm nhiều khâu thủ tục cần giải quyết khi thực hiện các dịch vụ công (đã được tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia) do các thông tin cá nhân sẽ được tự động điền vào các biểu mẫu (form) đăng ký.

Với ý nghĩa của Đề án 06 và những lợi ích thiết thực cũng như để bảo vệ quyền lợi cho người nộp thuế, Chi cục Thuế Thường Tín – Phú Xuyên kính đề nghị người nộp thuế trên địa bàn huyện thực hiện cập nhật thay đổi thông tin về Căn cước công dân trong đăng ký thuế.

Việc thay đổi thông tin đăng ký thuế được thực hiện thông qua phương thức điện tử :

  • Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế: https://thuedientu.gdt.gov.vn/
  • Hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-nganh-doc.html?ma_thu_tuc=1.010244

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, người nộp thuế vui lòng liên hệ với Chi cục Thuế Thường Tín – Phú Xuyên hoặc truy cập Website của Cục Thuế TP Hà Nội: https://hanoi.gdt.gov.vn để được hướng dẫn.        

Chi cục Thuế Thường Tín - Phú Xuyên