Thông báo

Danh sách các cơ sở chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động trên địa bàn huyện
Ngày đăng 14/03/2023 | 10:06  | View count: 231

Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 07/7/2021 của UBND huyện Thường Tín về việc khắc phục tồn tại, xử lý vi phạm các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động trên địa bàn. Qua rà soát, huyện Thường Tín phát hiện thêm 14 cơ sở chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động trên địa bàn: