Thông báo

Thöng báo mời đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại các xã: Liên Phương, Thắng Lợi, Tô Hiệu và Vân Tảo
Ngày đăng 09/03/2023 | 10:30  | View count: 183

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quan tâm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vị trí thửa đất tại các xã: Liên Phương, Thắng Lợi, Tô Hiệu và Vân Tảo, huyện Thường Tín.

Thời gian nộp hồ sơ: Các tổ chức đấu giá có đủ năng lực, kinh nghiệm phù hợp theo yêu cầu nộp hồ sơ đăng ký về Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín trước 16h00’ ngày 13/3/2023.

Địa chỉ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín (trong UBND huyện Thường Tín) - Số 1, đường Thượng Phúc, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội. Điện thoại: 02433.234.277

Xem chi tiết: 69/TB-TTPTQĐ

Trung tâm PTQĐ