Thông báo

THÔNG BÁO Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các xã: Lê Lợi, Tân Minh, Thắng Lợi, Tiền Phong, Vạn Điểm và thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội.
Ngày đăng 05/01/2019 | 06:22  | View count: 254

Trung tâm Phát triển quỹ đấy huyện Thường Tín Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các xã: Lê Lợi, Tân Minh, Thắng Lợi, Tiền Phong, Vạn Điểm và thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội.

 

Xem chi tiết: Thông báo Đấu giá

 

1. Tổ chức thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất:

- Cơ quan tổ chức việc đấu giá: UBND huyện Thường Tín giao nhiệm vụ cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thực hiện.

- Đơn vị trực tiếp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (Tổ chức bán đấu giá tài sản): Công ty CP đấu giá số 5 – Quốc gia. Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng,TP. Hà Nội.

2. Thông tin khu đất đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền bán hồ sơ, khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá:

 

Khu đất

đấu giá

Số lượng

thửa đất

Giá khởi điểm

(đ/m2)

Bước giá

(đ/m2)

Phí hồ sơ

(đ/hồ sơ)

Tiền đặt trước tham gia đấu giá (đ)

Vị trí tại xã Lê Lợi

01 thửa đất

11.000.000

200.000

500.000

200.000.000

Vị trí tại thôn Đào Xá,

xã Thắng Lợi

10 thửa đất

4.200.000

200.000

200.000

70.000.000

Vị trí tại thôn Phương Cù, xã Thắng Lợi

01 thửa đất

(Nhóm 1)

4.300.000

200.000

500.000

100.000.000

02 thửa đất

(Nhóm 2)

4.300.000

200.000

200.000

80.000.000

Vị trí tại thôn Khoái Cầu, xã Thắng Lợi

13 thửa đất

6.500.000

200.000

500.000

100.000.000

Vị trí tại xã Tân Minh

01 thửa đất

5.000.000

200.000

500.000

100.000.000

Vị trí tại thôn Trát Cầu,

xã Tiền Phong

01 thửa đất

44.900.000

200.000

500.000

400.000.000

Vị trí tại thôn Đỗ Xá,

xã Vạn Điểm

01 thửa đất

8.000.000

200.000

500.000

200.000.000

Vị trí tại Thị trấn

Thường Tín

19 thửa đất

19.000.000

200.000

500.000

200.000.000

3. Bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ: từ ngày 05/01/2019 đến ngày 23/01/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm tại: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín. Địa chỉ: thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội.

Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: từ ngày 05/01/2019 đến 17h00 ngày 23/01/2019 (trong giờ hành chính).

Hình thức nộp hồ sơ: người tham gia đấu giá nộp hồ sơ cho Tổ chức đấu giá tài sản (Công ty CP đấu giá số 5 – Quốc gia) qua 02 hình thức:

- Nộp trực tiếp tại: Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thường Tín. Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

- Gửi thư đảm bảo về địa chỉ: Công ty CP đấu giá số 5 – Quốc gia. Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng,TP. Hà Nội. (Thời gian tiếp nhận hồ sơ căn cứ theo dấu bưu điện)

 

4. Thời gian và địa điểm tổ chức phiên đấu giá.

- Thời gian dự kiến tổ chức phiên đấu giá vào: 8 giờ 30’ phút ngày 25/01/2019 (Thứ 6).

  • Địa điểm tại: Hội trường HU - UBND huyện Thường Tín.

Mọi thông tin liên hệ:

-Trung tâm Phát triển quỹ đất Thường Tín. ĐT: 024.33.762.600.

- Công ty CP đấu giá số 5 – Quốc gia. ĐT: 024.37.622.619