Thông báo

Kế hoạch tổ chức các hoạt động trang trí tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện
Ngày đăng 10/11/2018 | 04:47  | View count: 166

UBND huyện Thường Tín vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động trang trí tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Thường Tín (16/11/1974-16/11/2018)

 

Theo đó, huyện sẽ tập trung tuyên truyền về truyền thống vẻ vang 71 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ huyện Thường Tín; tuyên truyền, giáo dục lòng yêu quê hương, truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào và ý thức tự lực, tự cường của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thường Tín. Tuyên truyền về những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện những năm qua, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng và xây dựng Đảng của huyện trong thời gian tới. Tuyên truyền về lịch sử xây dựng và phát triển của Đảng bộ huyện gắn với tuyên truyền các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm. Phản ánh dư luận xã hội tích cực trong thời gian phát động các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng 71 năm ngày Thành lập Đảng bộ huyện Thường Tín.

 

Trang trí cổ động trực quan, trang trí cổ động bằng băngzôn, khẩu hiệu, cờ phướn đuôi nheo tại các khu trung tâm, các tuyến đường chính của xã, đường liên tỉnh, liên huyện, trụ sở các cơ quan Đảng và chính quyền, các cơ quan, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang, các tụ điểm văn hóa, thể thao, du lịch, các điểm bưu điện – văn hóa xã.

 

Tăng thời lượng tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh huyện và cơ sở. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày Thành lập Đảng bộ huyện Thường Tín…

 

Chi tiết Kế hoạch tổ chức các hoạt động trang trí tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện: 222/KH-UBND