Thông báo

Thông báo mời tham gia đấu giá và hồ sơ mời đấu giá
Ngày đăng 10/10/2018 | 03:38  | View count: 343

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá và hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các xã: Thắng Lợi, Tân Minh, Tiền Phong, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội.

Thời gian bán hồ sơ từ 10/10/2018 đến 17h00 ngày 25/10/2018 (trong giờ hành chính);

Thời gian tổ chức đấu giá: từ 29/10/2018 tại Hội trường Huyện ủy- UBND huyện Thường Tín

Xem chi tiết trong file đính kèm: Hồ sơ đấu giá