Thông báo

Thông báo mời đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày đăng 28/09/2018 | 09:19  | View count: 122

Trung tâm Phát triển quỹ đất Thông báo mời đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vị trí thửa đất tại các xã: Tân Minh, Thắng Lợi, Tiền Phong.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: TB ĐVĐG