Thông báo

Ngừng các hoạt động vui chơi,giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Trần Đại Quang,Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngày đăng 25/09/2018 | 04:01  | View count: 93

Ngày 25/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công điện số 05/CĐ-UBND về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, công sở trên địa bàn thành phố Hà Nội treo cờ rủ trong 02 ngày Lễ Quốc tang (ngày 26 và 27/9/2018).

Cờ rủ là Quốc kỳ, có dải băng tang (có kích thước bằng 01/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay).

Các tổ chức, cá nhân, các cơ sở vui chơi, giải trí dừng, hoãn tổ chức các chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí trên địa bàn Thành phố trong 02 ngày Lễ Quốc tang (ngày 26 và 27/9/2018).

Xem chi tiết công điện: 05/CĐ-UBND