Thông báo

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, 64 năm ngày Giải phóng huyện
Ngày đăng 16/08/2018 | 10:28  | View count: 167

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, 64 năm ngày Giải phóng huyện: Xem chi tiết: 174/KH-UBND