Thông báo

Công điện Chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do bão số 4 gây ra
Ngày đăng 16/08/2018 | 10:24  | View count: 143

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai huyện Thường Tín vừa có Công điện số 01/CĐ-BCH về Chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do bão số 4 gây ra.

Xem chi tiết: 01/CĐ-BCH