Thông báo

Công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện Thường Tín năm 2017
Ngày đăng 10/08/2018 | 02:30  | View count: 45

Cổng TTĐT huyện đăng tải Quyết định số 1945/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 về việc công bố công khai số liệu quyết toánngân sách huyện Thường Tín năm 2017.

Xem chi tiết: 1945/QĐ-UBND