Thông báo

Quyết định V/v ban hành "Quy định xem xét, đánh giá, lựa chọn khảo sát thực tế các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp thực phẩm cho các bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học
Ngày đăng 17/07/2018 | 04:28  | View count: 209

Ngày 9/7/2018, UBND huyện ban hành Quyết định số 1825/QĐ-UBND về "Quy định xem xét, đánh giá, lựa chọn khảo sát thực tế các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp thực phẩm cho các bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học trên địa bàn huyện Thường Tín". Quyết định thành lập tổ xem xét, đánh giá, lựa chọn khảo sát thực tế các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp thực phẩm cho các bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học trên địa bàn huyện Thường Tín.

Cổng Thông tin điện tử huyện đăng tải các văn bản để các tổ chức, cá nhân theo dõi, thực hiện:

1825/QĐ-UBND

1826/QĐ-UBND