Thông báo

Quyết định về việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai tại xã Lê Lợi
Ngày đăng 28/06/2018 | 08:33  | View count: 377

UBND huyện ban hành quyết định về việc thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai đối với 8.699,6 m2 đất do ông Lê Văn Ánh sử dụng, thuộc một phần thửa đất số 207, tờ bản đồ số 02, năm 1993 tại xã Lê Lợi, huyện Thường Tín.

Lý do thu hồi đất: Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai đối với trường hợp đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền; người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước; quy định tại Điểm c, Điểm g, Khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.

Xem chi tiết: 1716/QĐ-UBND; 94/TB-UBND