Thông báo

Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh phát triển nghề thủ công truyền thống gắn với phát triển du lịch; Đầu tư xây dựng cụm công nghiệp trên địa bàn huyện
Ngày đăng 07/06/2018 | 03:39  | View count: 88

UBND huyện ban hành Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh phát triển nghề thủ công truyền thống gắn với phát triển du lịch; Đầu tư xây dựng cụm công nghiệp trên địa bàn huyện từ năm 2018 đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Xem chi tiết: 147/KH-UBND