Thông báo

UBND huyện ban hành công văn về việc thanh toán nợ dân
Ngày đăng 28/03/2018 | 05:50  | View count: 127

Thực hiện công văn số 1152/UBND-KH ngày 19/3/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện thanh toán nợ dân, UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn thông báo công khai việc thanh toán nợ dân đến người dân trên địa bàn.

Cổng TTĐT huyện công khai văn bản để nhân dân được biết, thực hiện: 261/CV-UBND