Thông báo

Thường Tín tăng cường công tác quản lý về di tích và lễ hội
Ngày đăng 17/01/2018 | 11:39  | View count: 199

Nhằm mục đích tăng cường công tác quản lý nhà nước về di tích, lễ hội, đảm bảo trật tự an toàn, tạo điều kiện tốt cho nhân dân đến tham quan, du xuân tại các di tích, lễ hội trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Để tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý về di tích và lễ hội năm 2018, UBND huyện ban hành văn bản số 49/UBND-VHTT ngày 15/01/2018.

Theo đó, trong công tác quản lý di tích tại cơ sở cần rà soát, kiểm tra thống kê hiện trạng đồ thờ, hiện vật trong di tích theo danh mục quản lý tại di tích. Tuyên truyên, vận động, hướng dẫn nhân dân, các Ban quản lý di tích cơ sở thực hiện việc bao sái, bài trí hiện vật, đồ thờ trang trí trong di tích bảo đảm an toàn cho hiện vật. Chủ động kiểm tra hệ thống cửa, khóa và phối hợp chặt chẽ với lực lực lượng công an các xã, thị trấn trong công tác đảm bảo an toàn, phòng chống trộm cắp di vật, hiện vật, hòm công đức trong các di tích. Chỉ được tiếp nhận hiện vật, đồ thờ theo hướng dẫn, thẩm định của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền.

Công tác phòng chống cháy nổ yêu cầu tất cả các di tích đều phải được bố trí phương tiện phòng chống cháy, nổ tại chỗ như bình bọt, bể nước cứu hỏa và tiêu lệnh chữa cháy ở những nơi dễ thấy.  Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng hương, nến, kiểm tra hệ thống điện, các thiết bị PCCC; bố trí thắp hương, hóa vàng ở vị trí hợp lý, an toàn. Chủ động phòng ngừa, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện để phòng cháy và chữa cháy và phát hiện, ứng cứu kịp thời khi cần thiết, đồng thời cần có sự phối hợp với các Đội Cảnh sát PCCC đóng trên địa bàn huyện đảm bảo an toàn PCCC cho các di tích.

Tại các di tích trên địa bàn phải đảm bảo quét dọn vệ sinh thường xuyên, bố trí nơi thu gom và vận chuyển rác thải đúng nơi quy định. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát công tác vệ sinh, đặc biệt bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp lễ của địa phương.

Công tác tổ chức lễ hội cần thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến việc đăng ký, tổ chức lễ hội tại địa phương theo quy định. Tổ chức lễ hội an toàn, thiết thực, không lãng phí, tốn kém. Thông tin về ý nghĩa lễ hội truyền thống của địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đó tuyên truyền, khuyến khích các hình thức phát huy giá trị di tích trong nhân dân. Kiên quyết ngăn chặn các hoạt động mê tín, tàng trữ buôn bán, sử dụng văn hóa phẩm phản động, không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Khuyến khích thực hiện các nghi thức tế lễ hài hòa, phù hợp với văn hóa tín ngưỡng truyền thống tại di tích. Việc tổ chức trò chơi dân gian, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao phải có nội dung lành mạnh, phù hợp với đặc điểm văn hóa, tín ngưỡng lễ hội tại di tích địa phương. Bố trí các khu vực bán hàng quán, giữ xe tại vị trí hợp lý nhằm bảo đảm trật tự, không ảnh hưởng tới cảnh quan di tích và tuân thủ các quy định của địa phương.

Lê Thị Tuyết