Thông báo

Nghị quyết HĐND huyện Thường Tín khóa XIX, kỳ họp thứ 5
Ngày đăng 17/12/2017 | 10:55  | View count: 445

Nghị quyết HĐND huyện Thường Tín thông qua ngày 15/12/2017,  tại kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021:

 

Xem chi tiết:

- Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018: 15/NQ-HĐND

- Nghị quyết về việc phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018:16/NQ-HĐND

- Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016: 17/NQ-HĐND

- Nghị quyết vềviệc thông qua kế hoạch sử dụng đất huyện Thường Tín năm 2018:  18/NQ-HĐND
- Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 sử dụng vốn ngân sách nhà nước: 19/NQ-HĐND
- Nghị quyết về việc cải tạo, nâng cấp hệ thống trang thiết bị Đài truyền thanh cơ sở huyện Thường Tín giai đoạn 2018-2020: 20/NQ-HĐND

- Nghị quyết về việc đầu tư bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp các công trình di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện: 21/NQ-HĐND
- Nghị quyết ban hành chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Thường Tín năm 2018: 22/NQ-HĐND

- Nghị quyết phê duyệt kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2018 của HĐND huyện Thường Tín khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021: 23/NQ-HĐND