Thông báo

Thường Tín phát động tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017
Ngày đăng 23/11/2017 | 03:52  | View count: 100

Nhằm thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị và của toàn dân thực hiện "Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030", hướng tới các mục tiêu 90-90-90 để kết thúc dịch HIV/AIDS ở Việt Nam vào năm 2030; Nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những người dễ tổn thương, người có hành vi nguy cơ cao về dự phòng chăm sóc và điều trị HIV/AIDS dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con và lợi ích của xét nghiệm sớm; Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người  nhiềm HIV/AIDS, tăng cường  sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS, Mở rộng độ bao phủ, nâng cao chất lượng, tính dễ tiếp cận của các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS đến người dân. Ban chỉ đạo Phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm huyện vừa ban hành kế hoạch số 241/KH-UBND về tổ chức tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017 để thực hiện.

Cổng TTĐT huyện đăng toàn văn kế hoạch tổ chức tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017 huyện Thường Tín: 241/KH-UBND