Thông báo

Thường Tín tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy mùa hanh khô, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và các hoạt động Lễ hội năm 2018
Ngày đăng 29/11/2017 | 03:15  | View count: 843

 

Nhằm triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh ngăn chặn cháy, nổ, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC); không để xảy ra cháy, nổ lớn; Nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm cho người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC mùa hanh khô, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và các hoạt động Lễ hội năm 2018; Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về PCCC; công tác cứu nạn, cứu hộ đến các cơ quan, ban, ngành, người dân. Xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC, UBND huyện vừa có kế hoạch số 245/KH-UBND để thực hiện.

Nội dung thực hiện tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu như: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong công tác phòng cháy, chữa cháy; tăng cường chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy trong phạm vi của đơn vị mình; tổ chức tự kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC...; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức tự giác, kiến thức về nghiệp vụ PCCC, góp phần đẩy mạnh phong trào "Toàn dân phòng cháy & Chữa cháy"; Tăng cường kiểm tra, phúc tra theo các chuyên đề như nơi tổ chức các lễ hội đình, chùa; nơi tập trung đông người nhằm phát hiện những tồn tại, thiếu sót về PCCC, hướng dẫn các cơ sở kịp thời khắc phục, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về PCCC, tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động đối với những cơ sở vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn PCCC; Tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC; Bố trí lực lượng phương tiện chữa cháy bảo vệ an toàn các sự kiện văn hóa, chính trị của Đảng, Nhà nước và địa phương, các ngày Lễ, Hội, Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Cổng TTĐT huyện đăng toàn văn kế hoạch để cán bộ, nhân dân trong huyện theo dõi thực hiện: 245/KH-UBND