Thông báo

HĐND huyện hướng dẫn tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XIX
Ngày đăng 14/11/2017 | 11:08  | View count: 1942

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XIX đảm bảo chất lượng, đúng quy định, Thường trực HĐND huyện hướng dẫn tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thời gian dự kiến vào 2 ngày 21 và 22/11/2017.

Xem chi tiết hướng dẫn: 62/HĐND-VP