Thông báo

Thông báo về việc công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường Tín

Ngày đăng 12/06/2024 | 08:55 PM  | View count: 64
UBND huyện Thường Tín vừa có thông báo 371/TB-UBND về việc công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện.

Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

Ngày đăng 20/05/2024 | 03:51 PM  | View count: 30
Ngày 16/5/2024, Bộ Công an ban hành Quyết định 3384/QĐ-BCA-C07 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm...

Danh sách đơn vị chậm đóng BHXH từ 02 tháng trở lên trên địa bàn huyện Thường Tín tháng 05/2024

Ngày đăng 12/06/2024 | 04:41 PM  | View count: 49
  Xem chi tiết: Danh sách nợ BHXH tháng 5/2024

Thông báo về việc gia hạn thời gian để thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển chức danh Phó hiệu trưởng một số trường học trên địa bàn

Ngày đăng 06/06/2024 | 09:55 AM  | View count: 133
UBND huyện Thường Tín thông báo về việc gia hạn thời gian để thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các vị trí chức danh thi tuyển chưa đảm bảo nguyên tắc số dư đối với...

Thông báo thuê tổ chức thẩm định giá để thực hiện thẩm định giá tài sản

Ngày đăng 04/06/2024 | 04:00 PM  | View count: 167
Hội đồng thẩm định giá trong tố tụng hình sự huyện Thường Tín thông báo mời tổ chức thẩm định giá để xác định giá trị tài sản gồm...

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện Thường Tín

Ngày đăng 08/04/2024 | 03:10 PM  | View count: 280
UBND huyện vừa có văn bản số 02/2024/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện Thường Tín.

Niêm yết công khai kế hoạch và các văn bản thực hiện hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo theo quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 06/12/2023

Ngày đăng 16/05/2024 | 02:00 AM  | View count: 306
Để triển khai hỗ trợ Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo theo quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 06/12/2023, UBND huyện Thường Tín thực hiện...

Danh sách đơn vị chậm đóng BHXH từ 02 tháng trở lên trên địa bàn huyện Thường Tín tháng 04/2024

Ngày đăng 09/05/2024 | 10:29 AM  | View count: 87
Bảo hiểm xã hội huyện công khai Danh sách đơn vị chậm đóng BHXH từ 02 tháng trở lên trên địa bàn huyện Thường Tín tháng...

Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm

Ngày đăng 09/05/2024 | 04:49 PM  | View count: 277
UBND huyện công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm: Công ty TNHH Thương...

Thông báo thi tuyển chức danh Lãnh đạo, quản lý các trường THCS, Tiểu học, Mầm non trực thuộc UBND huyện Thường Tín năm 2024

Ngày đăng 04/05/2024 | 08:46 AM  | View count: 371
UBND huyện Thường Tín thông báo thi tuyển đối với 11 chức danh Lãnh đạo, quản lý các trường THCS, Tiểu học, Mầm non trực thuộc UBND huyện Thường...

Thông báo kết quả điểm thi trình bày Đề án, kỳ thi tuyển trưởng phòng Quản lý đô thị huyện

Ngày đăng 15/04/2024 | 04:00 PM  | View count: 395
  Xem chi tiết: 235/TB-HĐTT

Danh sách đơn vị chậm đóng BHXH từ 02 tháng trở lên trên địa bàn huyện Thường Tín tháng 03/2024

Ngày đăng 08/04/2024 | 09:53 AM  | View count: 171
  Xem chi tiết: Danh sách nợ BHXH tháng 03

Thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận, trình bày đề án, kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện

Ngày đăng 10/04/2024 | 11:01 AM  | View count: 191
  UBND huyện Thông báo: 1. Thời gian, địa điểm tiếp nhận đề án, kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện: 233/TB-HĐTT ...

một số lưu ý về hóa đơn điện tử, đăng ký thuế, kê khai Quyết toán thuế đối với các Cơ sở giáo dục công lập.

Ngày đăng 29/03/2024 | 11:30 AM  | View count: 206
Để hỗ trợ các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn cập nhật chính sách thuế qua các thời kỳ và thực hiện kê khai, nộp thuế...

ĐỀ ÁN SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2023 - 2025 CỦA HUYỆN THƯỜNG TÍN

Ngày đăng 28/03/2024 | 10:40 AM  | View count: 837
Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín xây dựng Đề án sắp xếp các ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn huyện, như sau:

Danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phần thi trình bày Đề án và thời gian, địa điểm nộp Đề án của ứng viên, kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện

Ngày đăng 27/03/2024 | 09:10 AM  | View count: 267
Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 03/01/2024 của UBND huyện Thường Tín về thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện;

Công bố mẫu đề cương và thang điểm chi tiết phần trình bày đề án, kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện

Ngày đăng 20/03/2024 | 02:49 PM  | View count: 295
  Hội đồng thi tuyển chức danh trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Công bố mẫu đề cương và thang điểm chi tiết phần trình bày đề...

Danh sách đơn vị chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội từ 02 tháng trở lên trên địa bàn huyện tháng 02/2024

Ngày đăng 11/03/2024 | 05:34 PM  | View count: 170
BHXH huyện thông báo Danh sách đơn vị chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội từ 02 tháng trở lên trên địa bàn huyện tháng...

Thông báo Kết quả điểm thi viết, thời gian, địa điểm nhận đơn phúc khảo của các ứng viên kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện

Ngày đăng 06/03/2024 | 04:10 PM  | View count: 191
  Hội đồng thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Thông báo Kết quả điểm thi viết, thời gian, địa điểm nhận đơn phúc khảo của...