Thông báo

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại các xã: Liên Phương, Thắng Lợi, Tô Hiệu và Vân Tảo, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội

Ngày đăng 17/03/2023 | 09:11 AM  | View count: 216
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở với các nội dung như sau:

Danh sách các cơ sở chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động trên địa bàn huyện

Ngày đăng 14/03/2023 | 10:06 AM  | View count: 231
Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 07/7/2021 của UBND huyện Thường Tín về việc khắc phục tồn tại, xử lý vi phạm các công trình chưa được nghiệm thu...

Thöng báo mời đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại các xã: Liên Phương, Thắng Lợi, Tô Hiệu và Vân Tảo

Ngày đăng 09/03/2023 | 10:30 AM  | View count: 183
Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quan tâm nộp hồ sơ đăng ký...

Danh sách đơn vị nợ BHXH tháng 02/2023

Ngày đăng 08/03/2023 | 10:48 PM  | View count: 83
  Xem chi tiết: Danh sách nợ BHXH tháng 02/2023

Giảm tiền thuê đất năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Ngày đăng 15/02/2023 | 09:36 PM  | View count: 84
Chi cục thuế vừa có thông báo số 734/TB-CCT-TTHN.NNT-TBTK về việc Giảm tiền thuê đất năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Danh sách đơn vị nợ BHXH tháng 01/2023

Ngày đăng 07/02/2023 | 10:46 PM  | View count: 66
Xem chi tiết: Danh sách nợ BHXH từ 03 tháng trở lên tháng 01/2023

Thường Tín tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi trên địa bàn huyện

Ngày đăng 14/02/2023 | 02:51 PM  | View count: 250
UBMTTQ Việt Nam Huyện Thường Tín vừa ban hành kế hoạch số 22/KH-MTTQ-BTT về chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa...

Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Ngày đăng 09/02/2023 | 02:03 PM  | View count: 135
UBND huyện Thường Tín vừa có quyết định số 421/QĐ-UBND về việc công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Theo đó, công nhận...

Góp ý dự thảo chấm điểm nông thôn mới nâng cao xã Minh Cường và nông thôn mới kiểu mẫu xã Hồng Vân

Ngày đăng 02/02/2023 | 08:54 AM  | View count: 291
Trên cơ sở báo cáo kết quả thẩm tra, chấm điểm của Hội đồng thẩm xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu huyện,...

Kế hoạch Công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

Ngày đăng 12/01/2023 | 10:12 PM  | View count: 230
Nhằm phát động và triển khai phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; thiết thực lập...

Danh sách các đơn vị nợ BHXH tháng 12/2022

Ngày đăng 17/01/2023 | 05:26 PM  | View count: 79
Xem chi tiết: Danh sách nợ BHXH tháng 12  

Giấy phép môi trường công ty TNHH một thành viên Dương Hoàng Hoa

Ngày đăng 29/12/2022 | 10:15 PM  | View count: 96
  Xem chi tiết: 50/GP-UBND

Giấy phép môi trường công ty TNHH gốm sứ Đại Hoa

Ngày đăng 29/12/2022 | 10:12 PM  | View count: 92
  Xem chi tiết: 51/GP-UBND

Ứng dụng Thuế điện tử ETAX MOBILE dành cho cá nhân sử dụng trên thiết bị di động

Ngày đăng 09/12/2022 | 10:40 PM  | View count: 546
Cơ quan thuế xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác của Người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Danh sách đơn vị nợ BHXH tháng 11

Ngày đăng 08/12/2022 | 04:57 AM  | View count: 30
  xem chi tiết: DS nợ tháng 11

Quy trình Thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện thực hiện tại bộ phận một cửa huyện

Ngày đăng 11/10/2022 | 09:32 AM  | View count: 57
UBND huyện công khai quy trình Thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện thực hiện tại bộ phận một cửa huyện, cụ thể như sau:

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường công ty TNHH gốm sứ Đại Hoa

Ngày đăng 14/12/2022 | 10:33 PM  | View count: 115
  Công văn đề nghị  cấp giấy phép môi trường  Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường công ty TNHH Một thành viên Dương Hoàng Hoa

Ngày đăng 14/12/2022 | 10:25 PM  | View count: 101
  Công văn đề nghị cấp giấy phép môi trường  công ty TNHH Một thành viên Dương Hoàng Hoa Báo cáo đề...