Kinh tế

UBND huyện triển khai công tác tư pháp năm 2019
Ngày đăng 22/01/2019 | 11:36  | View count: 299

Sáng ngày 22/1, UBND huyện Thường Tín tổ chức hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2019.

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, UBND huyện ban hành các kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và triển khai các kế hoạch. UBND huyện đã tổ chức cấp phát tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật cho tủ sách pháp luật của huyện, xã, thị trấn với số lượng hơn 21.850 cuốn sách pháp luật ; tổ chức 10 hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại huyện cho gần 2.300 đại biểu; tổ chức tốt cuộc thi “ Tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015”, với 26.078 bài dự thi. Ban Giám khảo đã lựa chọn 130 bài chất lượng dự thi cấp Thành phố. Kết quả, huyện Thường Tín đạt giải 3 tập thể, 01 giải nhì, 01 giải ba và 3 giải khuyến khích đối với cá nhân.

Trong năm, UBND huyện tiếp tục củng cố 183 tổ hòa giải, với 1.333 tổ viên. Hòa giải 118 vụ, trong đó có 96 vụ hòa giải thành, 5 vụ đang giải quyết, đạt tỷ lệ 85%. Công tác đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn…được UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện chặt chẽ, kịp thời..

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Lâm – Trưởng phòng tư pháp huyện triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2019, UBND huyện sẽ tập chung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm gồm: thực hiện tốt công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường quản lý nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở; quản lý, xử lý vi phạm  hành chính, theo dõi thi hành pháp luật, trách nhiệm bồi thường của nhà nước; công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp; phối hợp trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng công chức ngành tư pháp; thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; cải cách hành chính và ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong lĩnh vực tư pháp.

         

Thanh Tân