Kinh tế

9 tháng 11 - Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam
Ngày đăng 09/11/2018 | 10:44  | View count: 224

Cách đây 67 năm, ngày 09 tháng 11 năm 1946 đã trở thành ngày đánh dấu mốc son trong lịch sử lập pháp của Việt Nam - ngày mà Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ban hành bản Hiến pháp đầu tiên. Vào tháng 6/2012, Quốc hội đã lựa chọn ngày 9/11 làm “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” gọi tắt là “Ngày Pháp luật”.

 

Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tính cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn. Đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân, công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội.

Ảnh: pano hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018 - nguồn Internet

Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Trong những năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện luôn quan tâm, chỉ đạo triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam  và  thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Trong 5 năm qua, UBND huyện đã tổ chức 48 hội nghị phổ biến, quán triệt các bộ luật, luật mới cùng các văn bản hướng dẫn thi hành tại cấp huyện với hơn 10.000 lượt người tham dự. Cấp phát hơn 111.533 tờ rơi, tờ gấp; 7.872 cuốn sách pháp luật. Ngoài ra, các văn bản pháp luật mới ban hành thường xuyên được tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của huyện, qua các phương tiện trực quan và các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường…

 

Cùng với đó, UBND huyện tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật như: Hòa giải viên giỏi, Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự năm 2015, Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy…

 

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay, UBND huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm triển khai “ Ngày Pháp luật Việt Nam” và cuộc thi “ tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015”. Tại các xã, thị trấn cũng đã diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm nhân ngày 9/11, tiêu biểu là Lễ hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam với chủ đề: "Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” tại trường THCS Thống Nhất.

 

Trong những năm tiếp theo, huyện Thường Tín tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của toàn bộ hệ thống chính trị các cấp, các ngành với mục tiêu là hỗ trợ và tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và của xã hội.

Phương Thanh