Kinh tế

Thường Tín đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới
Ngày đăng 05/10/2018 | 10:13  | View count: 372

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), giai đoạn 2016-2020; Đến nay, huyện Thường Tín đã có 19/28 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Trong thời điểm này, 6 xã xây dựng NTM năm nay đang gấp rút triển khai thực hiện hoàn thành các tiêu chí để cán đích NTM theo đúng lộ trình.

Ban chỉ đạo 02 huyện giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong xây dựng NTM

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 của huyện Thường Tín đã đạt được kết quả to lớn. Tổng nguồn vốn xây dựng NTM của huyện trên 1.029 tỷ đồng, trong đó vốn Trung ương và ngân sách Thành phố hỗ trợ trên 143,6 tỷ đồng, ngân sách huyện gần 518 tỷ đồng, vốn từ các chương trình lồng ghép gần 311 tỷ đồng, vốn huy động từ nhân dân trên 14,8 tỷ đồng. Ngoài ra, nhân dân tự nguyện hiến, góp hàng trăm hécta đất để làm đường trục nội đồng, mở rộng đường giao thông, và các công trình phúc lợi xã hội. Diện mạo nông thôn thay đổi mạnh mẽ, hệ thống hạ tầng phát triển nhanh, nhiều công trình được đầu tư xây dựng, tạo cơ sở, tiền đề quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

 

Về giao thông, UBND huyện đã phân bổ 366,118 tỷ đồng để đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn cho 657 công trình giai đoạn 2017-2018, bên cạnh đó áp dụng cơ chế đặc thù trong xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng với 385 công trình kinh phí ngân sách hỗ trợ là 31,2 tỷ đồng. Hệ thống đường trục xã, liên xã đã được nhựa hóa, bê tông hóa đạt 98%; Đường trục thôn, xóm được cứng hóa 85%; đường ngõ, xóm đạt 96%. Đến nay trên địa bàn huyện có 28 xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí giao thông. Giai đoạn 2016 đến tháng 8/2018 Thành phố đã đầu tư 3 km kênh tiêu cấp 1 với kinh phí 43 tỷ đồng, huyện đã đầu tư 10 tỷ đồng để cải tạo nâng cấp 8,4 km kênh mương cấp 3, xây dựng mới 01 trạm bơm với kinh phí 748 triệu đồng; Huyện đã phân bổ 342,87 tỷ đồng đầu tư xây dựng trường học với 46 dự án, 57/88 trường đã được Thành phố công nhận trường chuẩn quốc gia; Trên địa bàn huyện 24 xã có sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao xã, 141 nhà văn hóa thôn đã được xây mới, cải tạo đưa vào sử dụng có hiệu quả; Có 28/28 xã được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đạt 84,78%. Đến nay, có 27 xã đạt chuẩn tiêu chí hộ nghèo, 100% xã đạt tiêu chí lao động có việc làm, 20 xã đạt tiêu chí văn hóa, có 26 xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm... Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 41 triệu đồng/người/năm.

Nông nghiệp nông thôn Thường Tín có nhiều khởi sắc

Năm 2018 huyện Thường Tín phấn đấu có thêm 06 xã về đích nông thôn mới, để thực hiện mục tiêu đó, Ban chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc Chương trình xây dựng nông thôn mới Huyện định kỳ hàng quý hoặc đột xuất xuống kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của các xã để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Ban chỉ đạo huyện đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành theo chức năng nhiệm vụ chuyên môn có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc, tháo gỡ khó khăn cho các xã trong quá trình thực hiện. Chỉ đạo các xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa chủ trương Nghị quyết của các cấp để triển khai xây dựng NTM qua các cuộc họp giao ban công tác hàng tháng, quý và tại hội nghị các thôn để bàn giải pháp, tháo gỡ khó khăn trong quá trình xây dựng NTM. Đôn đốc, kiểm tra tiến độ triển khai các dự án thành phần thuộc đề án nông thôn mới theo kế hoạch. Chỉ đạo các xã rà soát điều chỉnh đồ án, đề án xây dựng nông thôn mới.

 

Đến thời điểm này, 06 xã đã đạt và cơ bản đạt từ 16-18 tiêu chí, trong đó: Xã Vân Tảo (18 tiêu chí), Văn Tự (18 tiêu chí), Nguyễn Trãi (17 tiêu chí), Dũng Tiến (17 tiêu chí), xã Hiền Giang (17 tiêu chí), Lê Lợi (16 tiêu chí). Về kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới, Qua đánh giá có 6/9 tiêu chí đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM: quy hoạch, thủy lợi, điện, y tế - văn hóa giáo dục, an ninh trật tự xã hội, chỉ đạo xây dựng NTM; có 3/9 tiêu chí cơ bản đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM: tiêu chí giao thông, sản xuất, môi trường.

 

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, huyện chỉ đạo các ngành, các xã thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện về nội dung, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020. Theo đó, các xã chưa được công nhận đạt chuẩn NTM cần xây dựng kế hoạch, lộ trình và tập trung các nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí. Các xã, thị trấn đã được công nhận đạt chuẩn NTM duy trì, củng cố nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt chuẩn, nhất là các tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo, giáo dục, y tế, văn hoá, môi trường…Phấn đấu đến hết năm 2019 có 100% xã về đích nông thôn mới, đến năm 2020 huyện Thường Tín trở thành huyện Nông thôn mới.

Tô Quý