Kinh tế

Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về tín nguỡng, tôn giáo huyện Thuờng Tín
Ngày đăng 27/09/2018 | 05:34  | View count: 636

Sáng ngày 27/9/2018, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo công tác tôn giáo Thành phố Hà nội do đồng chí Phạm Ngọc Khánh – Phó Truởng ban Tôn giáo Thành phố làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác tôn giáo; tình hình thi hành pháp luật và thực thi pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại huyện Thường Tín. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Kiều Xuân Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo huyện.

 

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong năm 2017 và 8 tháng đầu năm 2018 của huyện Thường Tín. Trên địa bàn huyện hiện có 03 tổ chức tôn giáo đang họat động gồm: Phật giáo, Công giáo và Tin lành. Số tín đồ theo Tôn giáo trên toàn huyện khoảng 50.100 người, với 149 chức sắc và 156 cơ sở thờ tự. Từ năm 2017 đến nay, tình hình tôn giáo trên địa bàn cơ bản ổn định, nội bộ nhân dân đoàn kết, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. UBND huyện đã chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo. Công tác tuyên truyền, vận động tín đồ, chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn được tăng cường, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo cơ bản được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Công tác giải quyết những vấn đề về đất đai, cơ sở thờ tự liên quan đến tôn giáo được quan tâm thực hiện. Đến nay đã có 20 cơ sở tín nguỡng, 19 cơ sở của Công giáo và 122 chùa được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử đất. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện cũng phối hợp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”…

 

Cùng với đó, UBND huyện đã quan tâm chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý các hoạt động tôn giáo ở cơ sở; giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh liên quan đến tôn giáo, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa bàn …

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Ngọc Khánh - Phó Truởng ban Tôn giáo thành phố đánh giá cao những kết quả trong công tác tôn giáo mà huyện Thường Tín đạt được thời gian qua, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng chí đề nghị, Ban chỉ đạo huyện cần tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các chức sắc, tín đồ tôn giáo chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác quản lý tôn giáo; thường xuyên nắm chắc tình hình tôn giáo, tập trung triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn huyện theo kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội.

Hoài Thu