Kinh tế

Thường Tín thu hoạch lúa mùa, chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ đông 2018 - 2019
Ngày đăng 25/09/2018 | 05:36  | View count: 400

Hiện nay, trên 4.457ha lúa mùa của huyện Thường Tín đang trong thời kỳ chín chín rộ, năng suất lúa ước đạt 1,7tạ đến 1,9tạ/sào; tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, nông dân các xã đang khẩn trương thu hoạch lúa để kịp thời vụ cho gieo trồng cây vụ đông 2018 – 2019.

Các xã đang tập trung thu hoạch lúa mùa

Theo đánh giá của UBND huyện, sản xuất vụ đông năm 2017 – 2018 trong điều kiện thời tiết có nhiều diễn biến bất thường, song với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành từ huyện đến cơ sở cùng với sự tham gia tích cực của nông dân; Kết quả sản xuất vụ đông vừa qua, toàn huyện đã trồng 1.274ha, trong đó diện tích ngô 110,7ha, năng suất bình 50tạ/ha; Cây đỗ tương 13,4ha, năng suất 12 tạ/ha, bí xanh trồng diện tích 26,3ha năng suất đạt 165,6 tạ/ha, khoai tây 68,4ha năng suất đạt 133,1 tạ/ha; diện tích trồng rau màu các loại 849ha.

Để chủ động cho gieo trồng cây vụ đông 2018 – 2019, UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch triển khai đến các xã, thị trấn, bên cạnh đó huyện tiếp tục thực hiện chủ trương hỗ trợ nguồn kinh phí, nhằm động viên khuyến khích nông dân tích cực tham gia sản xuất cây vụ đông. Theo đó UBND huyện hỗ trợ 100% giá giống cho diện tích trồng cây bí xanh, bí đỏ, dưa chuột trên đất 2 lúa; hỗ trợ mô hình trồng ngô diện tích từ 1ha trở lên, gọn vùng, gọn cánh mức hỗ trợ 100% giá giống; Hỗ trợ mô hình khoai tây theo chương trình liên kết “4 nhà” mức hỗ trợ 50% giá giống; mô hình khảo nghiệm giống cây vụ đông mới hỗ trợ 100% giá giống và 130.000đ/sào tiền phân bón. Tiếp tục duy trì và mở rộng diện tích sản xuất vụ đông và coi đây là vụ sản xuất chính, với cây trồng chủ lực gồm khoai tây, bí xanh, bí đỏ, dưa chuột trên đất 2 lúa, bên cạnh đó tăng cường gieo trồng rau màu có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao. Khôi phục lại truyền thống trồng khoai tây vụ đông…

Nông dân xã Hòa Bình thu hoạch khoai tây vụ đông 2017  - 2018

Vụ đông năm 2018 – 2019, toàn huyện phấn đấu trồng tổng diện tích từ 2.056ha trở lên, trong đó diện tích ngô 100ha, đỗ tương 146ha, khoai tây 130ha, bí xanh, dưa chuột 170ha, khoai lang 30ha, rau màu các loại 1.330ha và các loại cây trồng khác 150ha.

Để triển khai thực hiện vụ đông đạt kế hoạch và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân, UBND huyện đã xây dựng các giải pháp: Tập trung tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, kế hoạch sản xuất của huyện, cũng như mục đích, ý nghĩa và hiệu quả kinh tế sản xuất cây vụ đông để nông dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo các cơ sở qui hoạch vùng, điểm trồng cây vụ đông theo từng giống cây, đảm bảo gọn vùng, gọn cánh, thuận lợi trong việc quản lý, chăm sóc và điều hành nước tưới tiêu.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các ngành từ huyện đến cơ sở, vụ đông năm 2018 – 2019 sẽ đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần nâng cao hệ số sử dụng đất, tăng thu nhập cho người nông dân, đồng thời tăng sản lượng lương thực hàng năm của huyện.

 

   Tô Quý