Kinh tế

Thường Tín phổ biến, quán triệt luật Tiếp cận thông tin và luật An ninh mạng
Ngày đăng 29/08/2018 | 12:13  | View count: 223

Ngày 29/8/2018, UBND huyện Thường Tín tổ chức Hội nghị Phổ biến, quán triệt Luật Tiếp cận thông tin và Luật An ninh mạng tới các đồng chí là trưởng, phó các ban của HĐND huyện; thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện; thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND các xã, thị trấn; công chức văn phòng thống kê, công chức văn hóa xã hội, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ các xã, thị trấn trên địa bàn. Đồng chí Kiều Xuân Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đến dự.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Quỳnh Liên – Trưởng phòng Pháp luật tổ chức bộ máy Nhà nước, Vụ Pháp luật hình sự hành chính, Bộ Tư pháp truyền đạt những nội dung trọng tâm của Luật Tiếp cận thông tin. Theo đó, Luật Tiếp cận thông tin có hiệu lực từ ngày 01/7/2018,  gồm 5 chương, 37 điều quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân; nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin; trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan Nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân. Đồng thời, Luật cũng quy định cụ thể các nội dung thông tin phải công khai trên Cổng thông tin điện tử và Trang thông tin điện tử. Tiếp đó, các đại biểu được giới thiệu những nội dung chính về Luật An ninh mạng đối với các cơ quan nhà nước.

Sau hội nghị này, các đơn vị sẽ tổ chức phổ biến, quán triệt và thực hiện các luật trên, cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị.

Phương Thanh,  Văn Thắng