Kinh tế

Xã Tô Hiệu đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
Ngày đăng 20/08/2018 | 10:06  | View count: 878

Sáng ngày 18/8/2018, Đảng ủy - HĐND - UBND- UB MTTQ xã Tô Hiệu tổ chức Lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tới có đồng chí Triệu Thị Quyên – Trưởng phòng truyền thông, văn phòng Điều phối Nông thôn mới Thành phố; đồng chí Kiều Xuân Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và hơn 300 đại biểu khách mời.

Ảnh: Lãnh đạo xã Tô Hiệu báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới

Sau 5 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với việc chủ động thực hiện, phối hợp chặt chẽ trong công tác vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tổng các nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới của xã đạt 114.079 triệu đồng. Năm 2017, tổng thu nhập toàn xã ước đạt trên 464 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người ước tính 38,145 triệu đồng/người/năm; đường trục xã, liên xã, liên thôn, đường làng ngõ xóm cơ bản được nhựa hóa, bê tông hóa đáp ứng nhu cầu đi lại sinh hoạt và sản xuất của người dân; đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên; 4/4 làng đã đạt danh hiệu làng văn hóa… Với những nỗ lực đó, xã Tô Hiệu đã được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ký quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND huyện trao bằng công nhận cho lãnh đạo xã Tô Hiệu

Tại buổi lễ đồng chí Kiều Xuân Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín đã trao Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 của UBND thành phố Hà Nội cho lãnh đạo và nhân dân xã Tô Hiệu.

Ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo

Đến dự, phát biểu chỉ đạo, đồng chí Kiều Xuân Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà xã Tô Hiệu đã đạt được trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, đồng chí đề nghị  Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tô Hiệu cần thực một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; phải khẳng định vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới;

Thứ hai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong việc xã hội hóa các nguồn lực để tiếp tục đầu tư, duy tu, bảo dưỡng các công trình và quản lý, vận hành có hiệu quả; duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được;

Thứ ba, chú trọng phát triển sản xuất, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển dịch vụ, ngành nghề; đẩy mạnh hợp tác liên kết, xây dựng thương hiệu sản phẩm sạch, an toàn... ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, gắn sản xuất với thị trường; làm tốt công tác phát triển thương mại đối với lợi thế của xã là có 2 chợ, khu nhà ga và nhiều cơ quan nhà nước đóng trên địa bàn nhằm mục tiêu nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của nhân dân;

Thứ tư, trong công tác Đảng, Đảng bộ và nhân dân xã Tô Hiệu cần tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4(khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", " tự chuyển hóa" trong nội bộ...

Ảnh: Các tập thể, cá nhân, hộ gia đình được khen thưởng

Tại buổi lễ, UBND xã đã tặng giấy khen cho 7 tập thể, 19 hộ gia đình và 38 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

Xuân Tiến