Kinh tế

Hội nghị thành viên UBND huyện mở rộng 6 đầu năm 2018
Ngày đăng 16/06/2018 | 03:00  | View count: 440

Ngày 16/6/2018, UBND huyện tổ chức Hội nghị thành viên Ủy ban nhân dân huyện mở rộng, nhằm lấy ý kiến tham gia xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; thông qua các tờ trình và báo cáo trình tại Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX. Đồng chí Kiều Xuân Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đến dự có đồng chí Phùng Văn Quốc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, cùng các đồng chí lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQVN huyện, lãnh đạo các phòng ban, cơ quan đơn vị sự nghiệp huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục có bước phát triển, tổng giá trị sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp, đạt 57,2% tăng 15%; thực hiện 23 dự án xây dựng chuyển tiếp từ năm 2017, thẩm định 124 công trình xây dựng, tổng kinh phí đầu tư trên 383 tỷ đồng; thương mại dịch vụ, đạt 53% tăng 15,5% so với cùng kỳ 2017; thu ngân sách địa phương đạt trên 51% dự toán đầu năm; sản xuất nông nghiệp được quan tâm đầu tư, hoàn thành thu hoạch lúa xuân, năng suất đạt 65,5 tạ/ha; Ban chỉ đạo Chương trình 02 huyện kiểm tra, tháo gỡ khó khăn đối với 09 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2018 – 2019; thực hiện các công trình xây dựng theo Đề án 04/ĐA-UBND của UBND huyện với tổng chiều dài tuyến đường giao thông 33,7km, kinh phí trên 19 tỷ đồng; đẩy mạnh công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm học 2017 – 2018; hoạt  động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, phong phú; thực hiện tốt công tác y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình, đảm bảo công tác an sinh xã hội. Thực hiện tốt chủ đề “Năm nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Tiếp đó, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về nội dung các văn bản báo cáo, tờ trình sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX.

Đồng chí Kiều Xuân Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Kiều Xuân Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, yêu cầu các phòng ban, cơ quan, đơn vị huyện, tập trung giải quyết những vấn đề vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; đẩy mạnh thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và một số nội dung quan trọng khác, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018.

Tô Quý