Kinh tế

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân, để kịp thời vụ sản xuất lúa mùa
Ngày đăng 05/06/2018 | 05:35  | View count: 816

Hiện nay, 4.860ha lúa xuân của huyện đang trong thời kỳ chín, tranh thủ điều kiện thời tiết nắng ráo, các xã đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa, để kịp thời vụ sản xuất vụ mùa 2018.

Các xã đang khẩn trương thu hoạch lúa xuân

Hiện nay, nông dân trong huyện đang tập trung thu hoạch lúa, năng suất bình quân ước đạt 65tạ/ha. Để kịp thời vụ sản xuất vụ mùa năm 2018, UBND huyện chỉ đạo các xã đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ xuân, với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”. Gặt đến đâu phay ngả đất đến đó; giữ nước chân ruộng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm đất.

Vụ mùa năm nay toàn huyện phấn đấu cấy 5.100ha. Cơ cấu giống chủ lực: Thiên ưu, RVT 45 đến 50%;  Bắc thơm, TBR225 từ 40 đến 45% diện tích; Nếp và các giống lúa khác 10% diện tích. Để khuyến khích và hỗ trợ nông dân tích cực sản xuất nông nghiệp, hạn chế tình trạng bỏ ruộng, vụ mùa năm 2018 UBND huyện tiếp tục hỗ trợ 70% giá giống lúa, 50% diện tích cấy lúa mùa, định mức 2kg/sào; hỗ trợ 100% giá giống lúa và 130.000đ/sào tiền phân bón cho các điểm khảo nghiệm giống lúa mới, mô hình máy cấy, mô hình mượn ruộng bỏ cộ để sản xuất.

Theo kế hoạch, nhân dân gieo mạ mùa từ ngày 05/6 đến ngày 10/6/2018, và cấy xong lúa mùa trong tháng 6/2018.

 

Tô Quý