Kinh tế

Ban chỉ đạo Chương trình 02 huyện làm việc tại xã Hòa Bình
Ngày đăng 28/04/2018 | 10:22  | View count: 462

Để đánh giá thực trạng kinh tế, xã hội, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; Ngày 27/4/2018, Ban chỉ đạo Chương trình xây nông thôn mới huyện đã có buổi làm việc với xã Hòa Bình. Đồng chí Nguyễn Tiến Minh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 02 huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, thành viên Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện.

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Theo báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới của xã Hòa Bình, tính đến nay xã có 11 tiêu chí đạt gồm: Qui hoạch, Thủy lợi, Điện, Thông tin và truyền thông, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Hộ nghèo, lao động có việc làm, Giáo dục và đào tạo, Y tế, Quốc phòng và an ninh. Có 04 tiêu chí cơ bản đạt gồm: Giao thông, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Tổ chức sản xuất, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Còn 04 tiêu chí chưa đạt: Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Môi trường và an toàn thực phẩm, Văn hóa.

Để thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí và cán đích nông thôn mới vào năm 2019, xã Hòa Bình đề suất những kiến nghị với Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện: Tạo điều kiện nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất để có thêm kinh phí xây dựng công trình giao thông, thủy lợi nội đồng, nhà văn hóa thôn; Hướng dẫn các thủ tục công nhận trường tiểu học xã đạt chuẩn quốc gia, công nhận thêm 2 đơn vị đạt danh hiệu làng văn hóa… Tiếp đó, thành viên Ban chỉ đạo Chương trình 02 huyện đã tham gia đóng góp ý kiến, gợi mở những giải pháp để xã Hòa Bình triển khai thực hiện hoàn thành 100% các tiêu chí nông thôn mới.

 

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Minh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 02 huyện chỉ rõ, từ nay đến cuối năm 2019 là khoảng thời gian để xã tăng tốc về đích nông thôn mới theo đúng kế hoạch, do đó xã Hòa Bình cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về mục đích, ý nghĩa xây dựng nông thôn mới, phát huy nội lực trong xây nông thôn mới; bổ sung, kiện toàn ban chỉ đạo xã; rà soát, điều chỉnh bổ sung, điều chỉnh qui hoạch nông thôn mới; Đồng thời giao các ngành thành viên UBND huyện tích cực, chủ động hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, cùng với xã thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp để hoàn thành 19/19 tiêu chí Nông thôn mới... Với những kết quả đạt được, cộng với sự quyết tâm, cố gắng nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã, đồng chí Bí thư Huyện ủy tin tưởng xã Hòa Bình sẽ về đích nông thôn mới theo đúng lộ trình.

        Tô Quý