Kinh tế

Thường Tín gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2018
Ngày đăng 15/03/2018 | 03:30  | View count: 615

Sáng ngày 15/3/2018, Huyện ủy - HĐND- UBND- UB MTTQ huyện đã tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp đầu năm 2018 nhằm trao đổi những vấn đề thuận lợi, khó khăn trong hoạt động của các doanh nghiệp trong năm 2017 và thông tin những chủ trương, chính sách mới năm 2018. Đồng chí Phùng Văn Quốc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Thịnh - Phó Chủ tịch UBND huyện đã thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện năm 2017 và đề xuất một số giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Tính đến hết tháng 12/2017, huyện Thường Tín có 1.490 doanh nghiệp ngoài quốc doanh, trong đó có 183 doanh nghiệp đang hoạt động trong các cụm công nghiệp, còn lại là các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngoài cụm công nghiệp và trong các làng nghề truyền thống. Năm 2017, doanh thu của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đạt 19.358 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2016. Tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước 125 tỷ đồng, chiếm 30,12% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện…

Các doanh nghiệp trao đổi về những thuật lợi, khó khăn trong hoạt động

Tại Hội nghị, đã có 8 ý kiến của các doanh nghiệp trao đổi về những vấn đề khó khăn, thuận lợi của doanh nghiệp trong năm 2017, đồng thời đề xuất một số giải pháp để động viên khích lệ các doanh nghiệp hoạt động và giải pháp tăng nguồn thu ngân sách từ các doanh nghiệp đang hoạt động, kinh doanh trên địa bàn huyện.

Các doanh nghiệp ủng hộ để xây, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo

Tiếp đó, ông Lê Văn Minh – Chủ tịch UB MTTQ huyện đã kêu gọi các doanh nghiệp ủng hộ để xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo trên đia bàn huyện. Hưởng ứng lời kêu gọi, các doanh nghiệp đã ủng hộ trực tiếp tại Hội nghị được 612 triệu đồng.

Đồng chí Phùng Văn Quốc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phùng Văn Quốc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện mong muốn các doanh nghiệp và cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở cùng phối hợp tháo ở các khó khăn và thực hiện tốt một số vấn đề: Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức toàn xã hội về vai trò, vị trí của đội ngũ doanh nghiệp trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; khuyến khích các hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo được nhiều việc làm cho người dân; các doanh nghiệp huyện nhà cần phấn đấu, tự hoàn thiện mình, nhanh chóng trưởng thành về mọi mặt, phải nâng cao năng lực quản lý, phải có tầm nhìn mang tính chiến lược, từ đó quyết định những giải pháp để phát triển sản xuất, kinh doanh; tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với xã hội, nhất là chung tay xây dựng nông thôn mới và tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Đồng chí cũng đề nghị các doanh nghiệp quan tâm, tạo điều kiện thành lập các tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp; đẩy mạnh việc đầu tư theo dự án đã được cấp phép, tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh, giảm chi phí trung gian, đổi mới công nghệ sản xuất; cam kết thực hiện theo quy định về bảo vệ tài nguyên, môi trường.

Đối với Huyện, cần thường xuyên quan tâm về cơ chế chính sách, tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; quan tâm giúp đỡ các doanh nghiệp trong giới thiệu, quảng bá các sản phẩm hàng hóa; sẵn sàng đối thoại và trực tiếp thao gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư của doanh nghiệp…

Xuân Tiến