Kinh tế

Ban chỉ đạo xây dựng NTM Thành phố Hà Nội kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện
Ngày đăng 13/03/2018 | 05:34  | View count: 463

Ngày 12/3/2018, Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới (NTM) Thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Thiết Cương - Chi cục trưởng Chi cục phát triển nông thôn, Phó Chánh văn phòng Thường trực Văn phòng điều phối (NTM) thành phố làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân”.

Tiếp đoàn kiểm tra có đồng chí Kiều Xuân Huy- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Tuấn Thịnh - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban huyện, xã, thị trấn.

 

Trong thời gian qua, huyện Thường Tín đã triển khai phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy các xã tổ chức Lễ phát động thi đua và hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng NTM trên địa bàn; qua triển khai các phong trào đã huy động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nhận thức củ cán bộ và nhân dân về xây dựng nông thôn mới đã có chuyển biến rõ rết. Xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào thi đua của toàn huyện, người dân ngày càng tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

 

Bên cạnh đó, huyện đã thành lập, kiện toàn bộ máy chỉ đạo thực hiện chương trình, ban hành các cơ chế, chính sách và nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện, tiêu biểu như cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư đối mới một số công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn; Hỗ trợ vật tư để xây dựng đường làng, ngõ xóm. Tổng kinh phí hỗ trợ từ năm 2016 đến quý 1 năm 2018 dự toán là 51,1 tỷ đồng.

 

Hàng năm, huyện có chủ trương, chính sách hỗ trợ giá cho cho các vụ sản xuất đại trà, hỗ trợ giá giống và vật tư cho mô hình khảo nghiệm giống mới, mô hình mượn ruộng bỏ cộ để sản xuất, mô hình cơ giới hóa… với kinh phí 10,45 tỷ đồng. Trong năm 2018, huyện đã trích nguồn vốn huyện hỗ trợ 1.35 tỷ đồng trong đó hỗ trợ nhà ở các hộ nghèo là 10 triệu đồng/ hộ cho 99 hộ, hỗ trợ sửa chữa nhà ở là 5 triệu đồng/hộ cho 73 hộ. Hỗ trợ vùng sản xuất chuyên canh tập trung tại các xã Nghiêm Xuyên, Thắng Lợi, Chương Dương, Tự Nhiên, Tân Minh, Thư phú, Hà Hồi với kinh phí 9,4 tỷ đồng.

 

Trong năm 2016 - 2017, huyện phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội đã tổ chức 18 lớp tập huấn cho 1.452 lượt người nhằm nâng cao năng lực, bổ sung thêm kiến thức về lý luận và thực tiễn cho các cán bộ làm công tác xây dựng NTM.

Ngoài ra, huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các xã đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai. Tính đến nay, huyện có 19/28 xã đạt chuẩn NTM, trong năm 2018, phấn đấu có thêm 6 xã đạt chuẩn NTM: Văn Tự, Vân Tảo, Dũng Tiến, Lê Lợi, Hiền Giang và Nguyễn Trãi.

 

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thiết Cương, Trưởng đoàn kiểm tra, cùng đại diện các Sở, ngành Thành phố đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà huyện Thường Tín đã đạt được trong thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội. Đồng thời, yêu cầu các huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng NTM tới cán bộ, nhân dân trên địa bàn; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Kiều Xuân Huy đã tiếp thu những ý kiến của Đoàn kiểm tra và yêu cầu các cơ quan chuyên môn của huyện tích cực tham mưu triển khai thực hiện chương trình NTM đạt hiệu quả. Đồng chí cũng đề nghị các xã đã đạt chuẩn NTM tiếp tục củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Đối với các xã còn lại cần rà soát các tiêu chí xây dựng NTM theo kế hoạch đã đề ra, báo cáo khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành xây dựng 6 xã về đích NTM trong năm 2018.

Mai Anh