Kinh tế

Thường Tín đạt nhiều thành tựu nổi bật về kinh tế-xã hội năm 2017
Ngày đăng 02/01/2018 | 08:54  | View count: 1280

Năm 2017 có ý nghĩa quan trọng, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. Dưới sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Thành phố, các cấp uỷ Đảng, Chính quyền từ huyện tới cơ sở, nhân dân trong huyện đã nỗ lực phấn đấu thi đua thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2017.

Nhìn lại bức tranh toàn cảnh về kinh tế - xã hội của huyện năm qua, có nhiều điểm nhấn và ngày càng khởi sắc rõ nét hơn. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các chỉ tiêu chủ yếu trong năm đều tăng hơn so với năm 2016: Sản xuất công nghiệp - xây dựng, ước thực hiện 14.112 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; các ngành nghề truyền thống tiếp tục được quan tâm tạo điều kiện phát triển. Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-HU ngày 18/10/2016 của Huyện ủy, về việc tập trung phát triển nghề thủ công truyền thống, đầu tư xây dựng cụm công nghiệp trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016 - 2020, UBND huyện đã phê duyệt, triển khai hỗ trợ 124 lớp khuyến công cho khoảng trên 5.000 lao động, nhằm nâng cao tay nghề, sản xuất ra sản phẩm có chất lượng, tăng năng suất lao động, đổi mới mẫu mã phù hợp với thị hiếu của khách hàng. Các làng nghề trong huyện giải quyết việc làm cho khoảng 31.000 lao động. Trong năm 2017, lần đầu huyện tổ chức hội nghị gặp mặt đối thoại giữa lãnh đạo huyện với 400 doanh nghiệp đại diện cho trên 1.200 doanh nghiệp ngoài quốc doanh, để tháo gỡ những rào cản, khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, phát triển.

Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp được quan tâm chỉ đạo, UBND huyện và các xã đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu giống, mùa vụ, chọn các loại cây có năng suất chất lượng tốt, tập trung chỉ đạo gieo trồng trong khung thời vụ tốt nhất, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, chủ động nước tưới tiêu nên kết quả sản xuất đạt khá cả về diện tích, năng suất và sản lượng. Tổng diện tích gieo trồng các loại cây cả năm, đạt 10.026ha. Huyện đã trích nguồn ngân sách 3,64 tỷ đồng để hỗ trợ giá giống và vật tư nông nghiệp cho nông dân. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng, năng suất lúa bình quân cả năm đạt 59,8 tạ/ha; quy hoạch các vùng sản xuất chuyên canh tập trung như: vùng sản xuất rau, khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, nuôi trồng thủy sản, vùng cây ăn quả. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước 1.473 tỷ đồng.

Thương mại dịch vụ tiếp tục phát triển, các loại hàng hoá đa dạng, phong phú, giá cả một số mặt hàng ổn định, một số chợ nông thôn và khu tập trung dân cư được đầu tư nâng cấp đã tạo cảnh quan sạch đẹp, là nơi giao lưu hàng hoá, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, hoạt động du lịch đã từng bước gắn với quy hoạch phát triển các làng nghề và các di tích lịch sử văn hoá. Năm 2017, tổng giá trị thương mại dịch vụ ước, đạt 7.815 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 15% so với năm 2016.

Công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tiếp tục đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Huyện đã thực hiện 33 dự án chuyển tiếp và được Thành phố giao 30 dự án, với tổng mức đầu tư 250,5 tỷ đồng, giá trị giải ngân đạt 95%; Thẩm định và điều chỉnh bổ sung 198 công trình xây dựng cơ bản, với tổng kinh phí đầu tư 887,64 tỷ đồng, do đó bộ mặt nông nghiệp nông thôn ngày càng khởi sắc, hoàn thành chỉ tiêu 04 xã về đích nông thôn mới, nâng tổng số toàn huyện có 19/28 xã đạt nông thôn mới. Đến nay huyện thường Tín cơ bản hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đất đai, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng.

Cùng với những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế, việc chăm lo đời sống cho đối tượng cho đối tượng chính sách, hộ nghèo được quan tâm, các chế độ chính sách ưu đãi gia đình người công với nước, bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, huyện đã hỗ trợ kinh phí xây mới và sửa chữa 429 căn nhà cho người có công với nước nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ. Năm 2017 toàn huyện giảm được 661 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 2,77%. Sự nghiệp giáo dục đào tạo được quan tâm chăm lo, cùng với phong trào thi đua 2 tốt, nâng cao chất lượng dạy và học, ngành giáo dục huyện tiếp tục thực hiện Nghị quyết 04/NQ-HU ngày 12/12/2016 của Ban thường vụ Huyện ủy về “đẩy mạnh công tác nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo huyện Thường Tín, giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo”, trong năm có 07 trường đạt chuẩn Quốc gia, vượt 175% kế hoạch. Hoạt động văn hoá thông tin có nhiều chuyển biến tích cực, duy trì thường xuyên cuộc vận động xây dựng gia đình văn hoá, làng, cơ quan, đơn vị văn hoá, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, hiện có 08 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Lĩnh vực y tế, dân số được quan tâm chỉ đạo. Công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền được triển khai thực hiện có hiệu quả, theo đúng nội dung Chủ đề “năm kỷ cương hành chính 2017”. Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Với những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế xã hội năm 2017, đó là cơ sở vững chắc để huyện Thường Tín tiếp tục thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2018 và các năm tiếp theo, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đã đề ra.

     Tô Quý