Kinh tế

Trạm Khuyến nông huyện đánh giá kết quả mô hình trồng khoai tây vụ đông gắn với tiêu thụ sản phẩm
Ngày đăng 27/12/2017 | 04:19  | View count: 1324

Ngày 26/12/2017, tại UBND xã Minh Cường, Trạm Khuyến nông huyện đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả mô hình trồng khoai tây vụ đông gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Đồng chí Lê Văn Phúc - Phó trưởng Trạm Khuyến nông huyện báo cáo kết quả mô hình trồng khoai tây vụ đông

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Văn Phúc - Phó trưởng Trạm Khuyến nông huyện Thường Tín báo cáo kết quả mô hình trồng khoai tây vụ đông triển khai trên địa bàn huyện. Theo đó, mô hình trồng khảo nghiệm khoai tây vụ đông gắn với tiêu thụ sản phẩm được triển khai ở 02 xã Thống Nhất, Minh Cường, với quy mô 10ha (mỗi xã 5ha). Tổng số hộ tham gia mô hình là 58 hộ, trong đó, xã Thống Nhất 22 hộ, xã Minh Cường 36 hộ. Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 100% giống khoai tây Solara của Đức – giống khoai củ to, thơm và 30% vật tư ( Đạm Urê Phú Mỹ, Phân lân Supe, Phân Kali clorua). Mô hình bắt đầu được triển khai trồng từ 7-10/11/2017, qua thăm đồng, đến nay các diện tích khoai tây của mô hình  phát triển tốt, mỗi cây cho từ 5 đến 6 cụ, cây tốt cho tới 7 đến 8 củ. Dự kiến, từ ngày 10- 15/2/2018 cây khoai tây sẽ thu hoạch, năng suất ước đạt 700 kg/sào.  Khi thu hoạch, các hộ tham gia mô hình sẽ được Trạm Khuyến nông huyện hỗ trợ tìm đầu ra để tiêu thụ sản phẩm.

Mô hình khoai tây vụ đông phát triển tốt

Tại hội nghị, đại diện HTX và các hộ tham gia mô hình của hai xã đã thảo luận, đánh giá về những thuật lợi, khó khăn và các giải pháp để phát triển cây khoai tây vụ đông trong thời gian tới.

Xuân Tiến